Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně - Ivan Bergmann
Vytvořeno: 27. 3. 2017 od Galerie 207

Galerie 207 Vás zve na přednášku Ivana Bergmanna, kurátora sbírky multimédií, který přijde představit Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně.

Přednáška se uskuteční v úterý 28. 3. 2017 od 16:10 hodin v učebně č.411 UMPRUM v rámci Semináře o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a dále buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací programy a spektrum své činnosti doplňuje o akce propojující různé obory kultury. Usiluje o to stát se jedinečným místem nevšedního vzdělávání a prostorem pro aktivní setkávaní s uměním. Jedním z podstatných cílů galerie je i stimulace výtvarného života v regionu.

Hlavním magnetem galerie je nově otevřená stálá expozice ve druhém patře budovy 14 zlínského továrního areálu, do které se galerie přestěhovala z Domu umění a zlínského zámku na jaře roku 2013. V jejím 1. patře vznikl také nový prostor pro krátkodobé výstavy.

Nadto galerie nabízí svým návštěvníkům možnost studia sbírkových předmětů a konzultace v oblasti výtvarného umění a architektury a také rozsáhlou specializovanou knihovnu a badatelnu. V návaznosti na svůj program vydává odborné publikace, mimo jiné čtvrtletník Prostor Zlín. 

 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně je členem Rady galerií ČR a členem Asociace muzeí a galerií ČR.