Marek Tischler - Za klenotem do tvého nitra 2
Vytvořeno: 14. 11. 2016 od Galerie 207

Za klenotem do tvého nitra 2
Marek Tischler

 

Vernisáž výstavy v pondělí 14. 11. 2016 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 18:00-21:00 
Prezentace autora v úterý 15. 11. 2016 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10 - 17:45
Trvání výstavy od 15. do 22. 11. 2016

 

Výstavní projekt Marka Tischlera je autorskou zpovědí využívající ke komunikaci s divákem médium kresby, které se snaží dlouhodobě reflektovat a jeho prostřednictvím naznačovat jeho vlastní chápání a pozici na poli současného vizuálního umění. Kontinuálním rozvíjením soustředěného zájmu o toho klasické médium dostává každým dalším výstupem nový rozměr a s ním i širší interpretační ohraničení. 

Soubor deníkových výstupů a dalších prací z poslední doby poslouží jako základ pro rozvinutí expoziční situace pro Galerii 207 s názvem Za klenotem do tvého nitra 2, který je doslovnou apropriací názvu obrazu malíře duchovních a mystických obrazů, Ranovice. 

Prolínání se několika základních témat a pečlivě budovaná výtvarná zkratka dovoluje si naplno užívat autorovu kontrolovanou stylizaci, která glosuje současné výrazové trendy a zároveň se k nim hlásí jako k autonomním inspiračním zdrojům.

 

Marek Tischler je studentem ateliéru Malířství 1 na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

 

 

recenze výstavy od studentky ateliéru Intermediální konfrontace - Miriam Kardošové

Marek Tischler sa venuje maľbe už niekoľko rokov. Momentálne študuje na brnenskej Favu v ateliery Maľba 1, pod vedením Vasila Artomonova.

Jeho výstava “Za klenotem do tvého nitra 2” prezentuje jeho posledný prístup k práci a mediu. Oproti jeho starším prácam je na prvý pohľad viditeľný značný posun. S farbou pracuje oveľa kresebnejšie, ako sám tvrdí, ešte stále objavuje možnosti práce s pastelom a farebnou kresbou. Inštalácia je zostavená zo súboru kresieb vytvorených počas dlhšie- ho časoveho obdobia, tým sa divákovi otvára pohľad do procesu a vývoja myšlienkovej línie autora. Od prvých denníkových záznamov, skicovych kresieb až po site specific inšta- láciu.

V jeho práci je značný humor, ironia a kritika spoločnosti. Ako sám uvádza odkazuje na určité fetishe spojené s kutúrnou činnosťou, zberateľstvom a spoločnosťou. Výtvarný pre- jav minimalizuje na jednoduché symboly. Oceňujem prácu s priestorom galérie. Galéria 207 má obmedzenejšie podmienky, ktoré sú dané priestorom. Autor využil priľahlústenu čím zväčšil priestor a zároveň divákovi poskytol náhľad hneď pri vstupe do miestnosti. Veľká nástenna kresba korešponduje s kresbičkou umiestnenou v jednej rovine, osvetle- nou malým bodovým svetlom. Ak divák kopíruje priestor galérie je to prvé a posledné die- lo, ktoré uvidí, pomyselný začiatok a zároveň koniec. Marek Tischler už v predchádzajú- cich prácach prekračuje hranicu obraz a objektu. S inštaláciou pracuje ako s celkom. Kon- ferenčný stolík, ktorý sa objavuje v konkrétnom vyjave, zhmotnil v inštálácií. Vystaval oltár plný jedla, zeleniny. Nie je mi uplne jasné či používa zámerne zeleninu falického charakte- ru ako odkaz na fetish, ktorý reflektuje v obrazoch.

S môjho osobného hľadiska inklinujem viac k jeho staršej tvorbe, maľbe. V pastelových kresbách mi chýba jednoduchosť a citlivosť, ktorá sa objavuje v jeho práci so zátiším a krajinou. Jednoduchý maliarsky prejav ovplyvnený českými kubistickými maliarmi nahráza značnou štylizáciou figúry.

Niektoré formálne znaky jeho práce by som prirovnala k starším maľbám Aleša Zapletala, ktorý študoval bakalárske štúdium v rovnakom ateliéri.