Nevan Contempo - Mikuláš Nevan
Vytvořeno: 4. 3. 2016 od Galerie 207

Galerie 207 Vás zve na přednášku o galerii Nevan Contempo, kterou přijde představit její provozovatel, kurátor a galerista v jedné osobě, Mikuláš Nevan.

Přednáška se uskuteční v úterý 8. 3. od 16:10 hodin v učebně č.413 v rámci Semináře o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

 

Galerie Nevan Contempo je součástí pražské výtvarné scény teprve krátce, nicméně si za svoji dobu existence v prostoru vnitrobloku činžovního domu na Žižkově našla pevné místo mezi ostatními galeriemi zastupujícími umělce mladší a střední generace. Prostor pražského Žižkova se hlavně v posledních několika letech stal místem působení hned několika galeristů, kteří sem své aktivity přesunuli z jiných částí Prahy. Můžeme tu tedy kromě Nevan Contempo navštívit i Hunt Kastner Artwork nebo Drdova Gallery. V čem je působění Mikuláše Nevana jiné a v čem se naopak můžou aktivity blízko sídlících prosotrů se zaměřením na současné umění podporovat? Galerii přijde osobně představit a o její koncepci pohovořit její provozovatel, kurátor a galerista v jedné osobě, Mikuláš Nevan, který zastupuje například uměleckou skupinu Rafani nebo sochaře a bývalého pedagoga UMPRUM, Krištofa Kinteru. 

EN

Nevan Contempo Gallery appeared recently on the Prague art scene. Despite its short existence in between the courtyard dwelling houses in Žižkov, it has already found its firm place among other galleries, representing artists of the younger and middle generations. The Žižkov district started gathering activities of many gallerists who moved their activities there from different parts of Prague in the recent past years. Now, we can visit not only Nevan Contempo, but also Hunt Kastner Artworks and Drdova Gallery. How are Mikulas Nevan’s activities special and what are the possibilities for neighboring places focused on contemporary art to support each other? The Gallery will be presented by its entrepreneur, curator and gallerist - Mikulas Nevan. The Gallery represents for example the artist group Rafani and sculptor Kristof Kintera, former pedagog of UMPRUM.