Oblastní galerie v Liberci - Jan Randáček
Vytvořeno: 10. 3. 2017 od Galerie 207

Galerie 207 Vás zve na přednášku Jana Randáčka, který přijde představit Oblastní galerii v Liberci, jejíž je ředitelem.

Přednáška se uskuteční v úterý 14. 3. 2017 od 16:10 hodin v učebně č.411 UMPRUM v rámci Semináře o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

 

Oblastní galerie v Liberci je specializovanou sbírkotvornou institucí - muzeem umění - působící v regionu Liberecka.

Pečuje o rozsáhlé umělecké sbírky a návštěvníkům nabízí prohlídku tří stálých expozic evropského a českého umění.

Pravidelně připravuje krátkodobé výstavy a výstavy v grafickém kabinetu.

Lektorské oddělení galerie zajišťuje po celý rok doprovodné programy k výstavám a kulturní program pro školy a veřejnost.