Markéta Magidová - Odložená slavnost
Vytvořeno: 5. 12. 2018 od Galerie 207

Odložená slavnost
Markéta Magidová

Vernisáž výstavy v úterý 11. 12. 2018 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM od 18:00-21:00 
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 18. 12. 2018 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 11. 12. do 18. 12. 2018

 

Na výstavě Odložená slavnost prezentuje intermediální umělkyně Markéta Magidová fotografie a objekty reflektující genderové konvence. Majestátní chodba se starověkými sochami. Jedna kamenná tvář důstojně umístěná vedle druhé. Díváme se na jejich vážný výraz, skláníme se k tabulce se životopisnými údaji, obdivujeme krásné řemeslné provedení. Vidíme hrdiny, jejichž konání a sociální status se staly námětem pro zhmotnění, sledujeme životy vytesané do kamene. Tradice zobrazování zpravidla rozlišuje mezi úlohou mužů a rolí žen: těla anonymních dívek v ladných pozicích přinášejí divákovi libý pohled, zatímco znázornění muži představují paměť velkých činů. Tyto diskutované a na teoretické rovině nepřekvapivé genderové souvislosti se však vynořují dodnes, od lidových tradic až po každodenní jednání. Nerovnost sedimentovaná do neutrální perspektivy krásy, zvyku a historie funguje jako skrytý odraz sociální moci. Zrcadlí nejenom minulost, nýbrž formuje i budoucí představy – nové obrazy naplněné starými konvencemi, které se otiskují do našich myslí coby etické a symbolické univerzum. Získáváme jistotu díky naučeným vzorcům chování a vnímání. Radujeme se, když se radují ostatní. Ti z kamene oslavují. Ti živí zkameněli. Slavnost je odložena. 

 
 

EN

 

Postponed Celebration
Markéta Magidová

Opening: December 11th. from 6:00 - 9:00 pm in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: December 18th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from December 11th. to December 18th. 2018
 

recenze výstavy od studentky ateliéru Malby - Ivety Ťupové

Musí být žena nahá, nebo uklízečkou, aby se dostala do národní galerie?

Autorka, Markéta Magidová, je umělkyní pracující převážně s médii fotografie, instalace, videa a textu. Zabývá se tématy lidských emocí a behaviorálních návyků v práci a ve volném čase při současném bližším nahlédnutí do problematiky feminismu. Zajímají ji neobvyklé a stresující situace. Umělec je pozorovatelem, který často s ironií a humorem, sleduje a komentuje myšlenkové a fyzické úkony prováděné podle předem stanovených norem. Pravidla jsou nabourávána subjektivitou, nelogickými myšlenkovými postupy a iracionalitou, svět přírody je napadán umělostí a neživými předměty. Přírodní a fyzikální zákony či zvířecí charaktery slouží jako metafora lidské společnosti.

Výstava uskutečněná v galerii 207 pojednává o stereotypizaci, inscenované úloze a možná i o zklamání z nedosažitelnosti cíle. Až archetypálně hmatatelná mužská vážnost, důstojnost a síla, které však podivně narušila a smrštila, snad pro pomstu, snad ze zoufalství, křehkost, jež je coby atribut připisován právě ženám, které, svěšeny hlavou dolů, jakoby parazitovaly na celé té slávě a přitom se zdá, že se ze své předurčené úlohy jaksi vyvlékají a odmítají ji plnit.

Soše i bustě se zde dostává ironické pocty, jako médiu, které v minulosti nesčetněkrát zobrazilo slavné mužské velikány minulosti – důstojné moudré obdivuhodné, solidní a heroické – oproti ženským figurám na které zbyly něha, naivita, krása a roztomilost, nešetřící ani Boženu Němcovou, spěchající přes Slovanský ostrov na žofínský bál, na který dle dobových svědectví, prý, vždy chodila pozdě.

Celé to muzeum konfliktu (či snad jen nedorozumění a nepochopení?) rámuje pruh barvy v jemném odstínu růžové, barvy, která budí lásku či odpor, pasivně agresivní barvy, jejíž roztomilost je stigmatem, barvy jenž nese přídech něhy a zjemnění, barvy, jenž je v pravém slova smyslu Bastillou ženskosti. Mimo jiné bývá vnímána jako prvek se zlehčujícím, za určitých okolností až zesměšňujícím účinkem – patří zde však mužům nebo ženám?

Název sám je pak jakýmsi post-feministickým zhodnocením stavu věcí: Cílů nebylo dosaženo, slavnost se odkládá.