Markéta Magidová - Odložená slavnost
Vytvořeno: 5. 12. 2018 od Galerie 207

Odložená slavnost
Markéta Magidová

Vernisáž výstavy v úterý 11. 12. 2018 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM od 18:00-21:00 
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 18. 12. 2018 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 11. 12. do 18. 12. 2018

 

Na výstavě Odložená slavnost prezentuje intermediální umělkyně Markéta Magidová fotografie a objekty reflektující genderové konvence. Majestátní chodba se starověkými sochami. Jedna kamenná tvář důstojně umístěná vedle druhé. Díváme se na jejich vážný výraz, skláníme se k tabulce se životopisnými údaji, obdivujeme krásné řemeslné provedení. Vidíme hrdiny, jejichž konání a sociální status se staly námětem pro zhmotnění, sledujeme životy vytesané do kamene. Tradice zobrazování zpravidla rozlišuje mezi úlohou mužů a rolí žen: těla anonymních dívek v ladných pozicích přinášejí divákovi libý pohled, zatímco znázornění muži představují paměť velkých činů. Tyto diskutované a na teoretické rovině nepřekvapivé genderové souvislosti se však vynořují dodnes, od lidových tradic až po každodenní jednání. Nerovnost sedimentovaná do neutrální perspektivy krásy, zvyku a historie funguje jako skrytý odraz sociální moci. Zrcadlí nejenom minulost, nýbrž formuje i budoucí představy – nové obrazy naplněné starými konvencemi, které se otiskují do našich myslí coby etické a symbolické univerzum. Získáváme jistotu díky naučeným vzorcům chování a vnímání. Radujeme se, když se radují ostatní. Ti z kamene oslavují. Ti živí zkameněli. Slavnost je odložena. 

 
 

EN

 

Postponed Celebration
Markéta Magidová

Opening: December 11th. from 6:00 - 9:00 pm in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: December 18th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from December 11th. to December 18th. 2018