Open Call - Artists in Residence
Vytvořeno: 19. 4. 2016 od Galerie 207

Galerie 207 Vás zve na přednášku o uměleckých rezidencích, které přijdou představit koordinátorka programu Meet Factory Zuzana Jakalová a za galerii Futura a Karlín Studios koordinátorka programu Air Futura Caroline Krzyszton.

Přednáška se uskuteční v úterý 19. 4. 2016 od 16:10 hodin v učebně č.413 UMPRUM v rámci Semináře o galerijním provozu a je volně přístupná veřejnosti.

 

MeetFactory

Mezinárodní rezidenční programu byl založen v roce 2007 a ​​je největším ateliérovým programem v České republice. MeetFactory dává k dispozici patnáct ateliérů, do kterých každoročně zve více než třicet výtvarných umělců, kurátorů, hudebníků, divadelních režisérů a spisovatelů. Podporujeme zapojení našich umělců nejen vrámci programu MeetFactory (otevřené ateliéry, prezentace, Veřejný dům, muzejní noci, atd.) a jeho tří výstavních prostor (výstavy, performance, komentované prohlídky atd.), ale také do kontextu české a evropských uměleckých scén. 

Air Futura

AIR FUTURA Praha je rezidenční program, který byl spuštěn ve spolupráci s 14 mezinárodními centery umění umístěnýmí po celém světě. Vše je založené na vzájemné spolupráci, díky které jsou schopni zahraniční umělci realizovat své projekty s odbornou pomocí. Zajištujeme ubytování v odděleném prostoru od ateliéru který je umístěn v Karlín Studios a slouží také jako výstavní prostor pro prezentaci výsledků residence. Stejné podmínky zajištujeme i českým umělcům v zahraničí.

EN

Meet Factory

The international Artists­-in-Residence program was established in 2007 and is the largest studio program in the Czech Republic. MeetFactory facilitates fifteen studios, which annually host over thirty visual artists, curators, musicians, theater directors and writers. We foster the involvement of our artists in residence not only within the programming of MeetFactory (open studios, presentations, Public House, Museum Night, etc.) and its three exhibition spaces (exhibitions, performances, guided tours), but also in the context of the Czech and Central European art scenes.

Air Futura

Prague is a residency programme running in cooperation with 14 international Art Centres located all around the world. Based on reciprocal cooperation, foreign artists are able to carry out their projects with professional assistance in Prague accommodated in a separate, centrally located flat and granted a studio / exhibition space in KARLIN STUDIOS, whilst Czech artists can enjoy residencies abroad under the same conditions