Tomáš Hrůza - životem nahoru / vzpomínkami dolů
Vytvořeno: 9. 5. 2016 od Galerie 207

životem nahoru / vzpomínkami dolů
Tomáš Hrůza
 
Prezentace autora v pondělí 9. 5. 2016 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 17:30-19:00
 
Vernisáž výstavy v pondělí 9. 5. 2016 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 19:00-21:00 
 
Výstava v Galerii 207 vychází ze současného zájmu o postavení fotografie v rámci instalace a vytváření výstav jako situačních útvarů, které mají (podle autora) širší významovou základnu než klasický fotografický cyklus.
 
Tomáš Hrůza patří mezi nejmladší generaci současných českých fotografů a rozšířeně se věnuje i videoartu. Je absolventem (2008) ateliéru fotografie Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po dokončení školy začal pracovat v časopisu Fotograf a mimo svou vlastní tvorbu přispívá společně se svým bratrem Petrem Hrůzou do uměleckého provozu projektem ArtMap.
Obě tyto polohy jeho práce spolu souvisí. Na jedné straně stojí volný motiv cestování, putování a turismu, který se v jeho fotografiích objevuje a na druhé mapa jako praktický nástroj pro orientaci. Projekt ArtMap vznikl v roce 2007 původně jako tištěná mapa s přehledem aktuálních výstav pražských galerií, později se rozšířil o webový informační portál s celorepublikovým rozsahem, v roce 2011 vznikla i brněnská tištěná ArtMap a v srpnu 2012 vydali ve spolupráci s o.s. yo-yo letního průvodce po mimopražských kulturních centrech v podobě RurArtMap.
Umělecká práce Tomáše Hrůzy je zjevně provázaná s jeho životem. Motivy kopírují jeho zájmy. Jakkoliv takový popis působí prostě, je to způsob, jak jeho práci číst. Do jednoduché vazby ukryl návod. Podobný princip vpisování uplatňuje i při vytváření obrazu. Má za sebou několik cyklů, které se na první pohled jeví velmi přirozeně a všedně, zbavené složitých intelektuálních konstrukcí nebo prvoplánové atraktivity, ale vnitřní vymezení jejich obsahu je velmi cílené a přesné. Věnuje se obecně dvěma tématům: přírodě a zmíněnému turismu a putování, přičemž obě jsou jen zástupným modelem pro hledání situace člověka v současném světě.
 
(zdroj Artlist.cz)

 

EN

 

Life's up / memory's down 
Tomáš Hrůza
 
Opening and Artist presentation: May 9th. from 5:30 - 9:00 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD 

kritická reflexe výstavy od Kateřiny Miturové, studentky ateliéru Malby

 

Tomáš Hrůza je jedním ze zástupu fotografů, kteří si našli – přirozeně – cestu k videoartu a ve své instalaci životem nahoru/ vzpomínkami dolů v rámci Galerie 207 kombinuje obě techniky. Jeho práce je přístupná skrze samotného autora, je sebereferenční a osobní, což samo o sobě funguje jako kód i legenda k jeho rozluštění.

Instalace sestávající se ze dvou fotografií, jedné fyzické a druhé projektované na zeď, videa a mluveného slova se rozkládala na úrovni patra. Už fyzický pocit výstupu, po kterém se rozprostře pohled na fotografii vodopádu a záznam voladores, rituálu spojeného s kulturou středoamerických indiánů, vtahuje do (možná) myšlené autorovy cesty na americký kontinent. Fyzická fotografie, vystavená kolmo ke schodišti, pak dokáže reprezentovat vzpomínky na bezpečí, či možná lenivé pohodlí domova během cesty neznámem.

Skoro neslyšná recitace z knihy si žádá soustředěnější pozornost a slova pravděpodobně vyprchávají už při scházení schodů z galerie, nicméně zvukový vjem při sledování expozice umocňuje celkovou „pralesní“ atmosféru dusna a neznáma.

Instalace účinně pracuje kromě obsahu a formy i s fyzickým účinkem prostoru a techniky, které jsou zapotřebí k instalaci. Přítmí patra narušuje lampa projektoru, která prořezává prach, oslepuje a do jisté míry hřeje. Nevyřčená, ale možná střední Amerika se hlásí i schody, které mohou fungovat jako odkaz na nadmořskou výšku a skalní stezky, které tamější kultury budovaly.

Průnik forem zákonitě funguje na více úrovních, ale v mnoha případech vychází naprázdno. Tomáš Hrůza nejen v této práci dokazuje, že umí pracovat s formáty tak, aby nefungovaly samy za sebe, ale pro celek.

fotodokumentace výstavy