Tomáš Predka - Dopamin
Vytvořeno: 13. 4. 2018 od Galerie 207

Dopamin
Tomáš Predka

Vernisáž výstavy v úterý  17. 4. 2018 v Galerii 207, Ateliér sochařství č. 004, UMPRUM od 17:30 - 20:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 24. 4. 2018 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 18. 4. do 24. 4. 2018

Akumulace dopaminu v mozku vede k tomu, že vytváří nové dopaminové receptory.
Postupem času se mozku přizpůsobuje a dopamin přestává mít stejný účinek jako původně, což nás vede k hledání toho, co chceme.
Tento účinek se nazývá tolerance.

 

EN

 

Dopamine
Tomáš Predka

Opening: April 17th. from 5:30 - 8:30 pm in the Gallery 207, Sculpture Studio, n.004, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: April 24th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD 
Exhibition from April 18th. to April 24th. 2018
 
The accumulation of dopamine in the brain makes it continue to create new dopamine receptors.
Over time, the brain adapts and dopamine stops having the same effect as it did originally, which causes us to search for more of what we crave.
This effect is called tolerance.