Samuel Brzeski - We are in time.
Vytvořeno: 27. 4. 2017 od Galerie 207

We are in time.
Samuel Brzeski

Vernisáž výstavy v úterý 2. 5. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 18:00-21:00 
Prezentace autora ve středu 3. 5. 2017 v 
Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 16:10 - 17:45
Trvání výstavy od 3. do 9. 5. 2017

 

We are in time 
We are in time 
We are in time 
We are in time 
We are in time

Each every moment
circling waiting pushing leaving 
starting stopping holding being 
float with a wait for me
take out your breath with me 
and hold it just once in the hand 
by the tip of your end fingers 
and try to make it wait
to make it stop
to make it hold
to put it out
can’t
won’t
and don’t
-

We are on fire 
We are on fire 
We are on fire 
We are on fire 
We are on fire.

 

Samuel Brzeski zkoumá vnímání a chápání času v biologických, sociálních a geologických měřítcích. Prostřednictvím studia a prezentace míst, situací a předmětů se jeho práce zabývá existenčními příběhy o ontologii a přechodností bytí lidského druhu. Vzhledem k archeologickému způsobu práce a spekulativnímu přístupu ke zkoumaným objektům a materiálům, rezonuje vyprávění v implicitní možnosti potencionálních ozvěn budoucnoti. Tyto příběhy se především týkají nevyhnutelného úpadku lidstva a udržení lidské existence během delšího časového období.

Samuel Brzeski (1988, Londýn) absolvoval bakalářské studium anglické literatury na Sheffieldské univerzitě v Anglii a nyní studuje magisterský stupeň v oboru Výtvarné umění v Norsku na  Bergen Academy of Art and Design. Vystavoval v Londýně, Benátkách, Berlíně a Bergenu a absolvoval stipendijní pobyty v Itálii, Německu a Finsku.

 

EN

 

We are in time.
Samuel Brzeski

Opening: May 2th. from 6 - 9 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Artist presentation: May 3th. from 4:10 - 5:45 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Duration of exhibition from 3th. to 9th. May 2017 
 
 

We are in time
We are in time
We are in time
We are in time
We are in time

Each every moment
circling waiting pushing leaving 
starting stopping holding being
float with a wait for me
take out your breath with me
and hold it just once in the hand
by the tip of your end fingers
and try to make it wait
to make it stop
to make it hold
to put it out
can’t
won’t
and don’t
-

We are on fire
We are on fire
We are on fire
We are on fire
We are on fire.

 
Samuel Brzeski’s practice investigates perceptions and understandings of time on biological, social and geologic scales. Through the study and presentation of sites, situations and objects, the work explores existential narratives on ontology and the transient mortality of the human species. Taking both an archaeological and a speculative approach, the work investigates the narratives that are implicit in the objects, materials and resonances that are left behind, and presents possibilities and echoes of a potential future to come. Principally, these ideas concern the inevitable decline of humanity and the placement of human existence on a larger, deeper timescale. 
 

Samuel Brzeski (b,1988, London) studied Bachelor’s of English Literature at Sheffield University, UK and is currently taking his Master of Fine Art at Bergen Academy of Art and Design, Norway. Samuel has exhibited in London, Venice, Berlin and Bergen and has taken residencies in Italy, Germany and Finland.