Agáta Zapotilová: The Act of Formation
Vytvořeno: 13. 4. 2018 od Galerie NIKA

Agáta Zapotilová: The Act of Formation

19. 4. - 13. 5.

vernisáž 18. dubna v 18:00

 

Galerie NIKA, Vestibul metra B Karlovo náměstí (směr Palackého náměstí)

 

Galerie NIKA představí fragment diplomové práce Agáty Zapotilové, absolventky Ateliéru designu oděvu a obuvi UMPRUM, která skrze médium oděvu akcentuje jeho vztah k architektuře a zároveň vzdává hold své inspiraci, dílu architektky Evy Jiřičné.

 

Architektura je, stejně jako oděv, materiální konstantou naší fyzické existence, která nám pomáhá prostorově vymezit naší realitu, poskytuje limity v našem pohybu a zároveň pro nás vytváří nové světy. Poskytuje nám útočiště, stává se malými světy ve světě. Dokáže vytvořit přívětivé prostředí v nepřívětivém klimatu. Určuje směr a způsob, jakým se pohybujeme v prostoru. Tento pohyb nám ulehčuje a často také znesnadňuje.

Podobně je to také s oděvem. Jeho prvotní funkcí je, také jako u architektury, poskytovat ochranu našemu tělu. Zjednodušeně, jedná se o architekturu pro naše tělo. Úkolem módního tvůrce je vytvořit oděv, který nám jeho estetickými, ale také funkčními kvalitami umožňuje pohodlně existovat v rámci vnějšího světa.

Výstava The Act Of Formation je fragmentem stejnojmenné diplomové práce absolventky Ateliéru designu oděvu a obuvi Agáty Zapotilové. Ta skrze médium oděvu akcentuje jeho vztah k architektuře a zároveň vzdává hold své inspiraci, dílu prof. Ing. Arch. Evy Jiřičné, CBE.

V 70. letech se v Británii, kde Eva Jiřičná působila, zrodil architektonický styl hi-tech, který v duchu technooptimismu maximálně využívá technologické vymoženosti a zároveň zdůrazňuje estetické kvality konstrukce staveb. Práce Evy Jiřičné se v tomto kontextu vyznačuje jedinečnou schopností propůjčit stavbám zdůrazňujícím sílu konstrukce určitou křehkost a jemnost.

Agáta Zapotilová se v rámci své kolekce zabývá konstrukčními tendencemi v rámci tvorby architektky Evy Jiřičné, které dále aplikuje na konstrukci oděvů. Místo klasických oděvních textílií autorka využívá materiály typické pro stavitelství: polyesterová hybridní vlákna s nízkým bodem tání, leštěnou nerezovou ocel, nebo měkčené PVC fólie.

Výsledné oděvy díky akcentu na plochu a schopnosti uchovat svůj tvar při pohybech těla balancují na hraně mezi funkčním oděvem a uměleckým objektem. Hmota díky pečlivému výběru materiálů a barev se na první pohled kolem těla vznáší a obklopuje ho. Autorka oděv „postavila“ podle vlastních slov „kolem lidské postavy jako ústředního nosníku konstrukce oděvu“.

 

Kurátorka výstavy: Lenore Jurkyová

Foto: Lenka Glisníková