Breeding Acari
Vytvořeno: 6. 12. 2021 od Galerie NIKA

Nicolas Prokop: Breeding Acari

Nicolas Prokop: Breeding Acari

7. 12. 2021 – 7. 1. 2022

& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu
& the gallery is open 24/7
Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí

 

Žijeme na planetě s obrovským množstvím dalších živočichů, mnoho z nich ani nevidíme. Acari jsou skupina velmi malých živočichů, většinou se jejich velikost pohybuje kolem jednoho milimetru. Žijí tu v obrovském množství a rozmanitosti druhů už zhruba čtyři sta milionů let. Tito a další miniaturní živočichové jsou podstatnými obyvateli naší planety. Výstava Breeding Acari se zaměřuje na jeden takový konkrétní druh – roztoče, kteří se usazují v kobercích, čalouněném nábytku nebo například v matracích. Roztoči mají i přes své nepatrné rozměry jedinečnou schopnost: proměnit člověku trpícímu alergií momenty odpočinku a pohody v peklo. A do jeho snění mohou prolézt stejně nenápadně jako do jeho matrace...

 

Kurátorky / Curated by: Anna Crhová a Anna Roubalová

Autorka a autor vizuálu: Jarka Straková a Jan Stuchlík

 

We share our planet with a vast number of other animals, many of which we don't even see. Acari are a group of very small animals, usually around one millimeter in size. They have existed in huge numbers and species diversity for about four hundred million years. These and other miniature animals are essential inhabitants of our planet. The Breeding Acari exhibition focuses on one such specific species - mites that settle in carpets, upholstered furniture or mattresses, for example. Despite their small size, mites have a unique ability: if you are an allergic person, they turn your moments of rest and well-being into hell. And they can crawl into your dreams as inconspicuously as into your mattress ...

Video: Jan Kvíz

Foto: Mária Jančová