Dávid Valovič: Magneto
Vytvořeno: 13. 9. 2020 od Galerie NIKA

David Válovič: Magneto

Online vernisáž: 17. 9. 2020 v 19:00 na facebooku Galerie NIKA

18. 9. – 8. 10. 2020

Galerie NIKA, Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí 


Galerie NIKA pokračuje v sérii online vernisáží, tentokrát se studentem Ateliéru keramiky, Dávidem Valovičem. Online opening proběhne formou videa představující výstavu a vernissage dj setu. Galerie je nadále přistupná 24/7.

Na skleněné povrchy předmětů, se kterými se běžně setkáváme a kterých se dotýkáme, vykreslují parazitické procesy struktury dekoru. Autorský přístup studenta ateliéru keramiky na pražské UMPRUM, Dávida Valoviče, stojí na hře s de-magnetizací, ztrátě užitkového významu a transformaci na umělecký objekt.

/

Decor structures are depicted as parasitic processes permeate the glass surfaces of objects that we normally encouter and touch. The authorial approach of the student of the ceramics studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Dávid Valovič, is based on an interplay with de-magnetization, loss of utility and transformation into an artistic object.

 

Kurátorky: Zuzana Dusilová, Eva Slabá, Mariana Pecháčková
Grafika: Jiří Macků

© video: Filip Kopecký

© fotografie: Karolína Matušková