Dávid Valovič: Vulcanico
Vytvořeno: 12. 6. 2019 od Galerie NIKA

Dávid Valovič: Vulcanico

Vernisáž: 19. 6. 2019 od 19 hodin

20. 6. - 8. 7. 2019

Galerie NIKA, Vestibul metra B Karlovo náměstí (směr Palackého náměstí)

Dávid Valovič, student Ateliéru keramiky a porcelánu na UMPRUM, ve své práci využívá kýčovité figurky z období Biedermeieru, na které nanáší bobtnající lava glazuru, čímž převrstvuje nejen jejich povrch, ale i původní význam, a vytváří tak zcela nové a originální umělecké artefakty.

Jak lze pracovat s fenoménem kýče v kontextu současného designu a umění? Dávid Valovič z Ateliéru keramiky a porcelánu na UMPRUM sbírá po bazarech pitoreskní porcelánové figurky a pokrývá je speciální lava glazurou, která při výpalu v peci bobtná, vybuchuje a slévá ostré kontury a záhyby a figurek v jednolitou porézní strukturu připomínající mořský korál. Celá instalace poté vyrůstá z krystalů karbidu křemíku, který je přirozenou součástí lava glazury. Valovičova práce je tak jakýmsi návratem k přírodě, ať už ve fyzickém pojetí, tak v symbolickém, kdy se na rozdíl dalšího zahlcování světa přeplněného spotřebními předměty snaží naopak využívat a reinterpretovat objekty již existující, a svým uměleckým zásahem jim propůjčit možnost dalšího trvání.

 

kurátorka výstavy: Kamila Huptychová

grafika: Vítek Jebavý a Jirka Macků 

foto: Karolína Matušková