Divů sto
Vytvořeno: 6. 1. 2022 od Galerie NIKA

Františka Benčaťová, Thea Chatrná: Divů sto

11. 1. – 5. 2. 2022
 
Vernisáž byla bohužel z důvodu stavu pandemie zrušena.
 
Odkaz na facebookovou událost najdete zde.
 
Divů sto
 
/Divů sto v pozdním odpoledni vyslechni z úst plných hluku/
 
Výstava představuje společnou práci Františky Benčáťové a They Chatrné. Měkkost textilu a papíru v abstraktní instalaci diváka*čku nevede konkrétním směrem, ale nabízí všechny směry interpretací – je jen snem periferně zahlédnutým při chvatném průchodu metrem, představou, kterou si každý doplní dle svého. Textil a papír kontrastují s tvrdými a hladkými materiály vestibulu metra. I přes jasný cíl, ke kterému pomocí metra směřujeme, se naše myšlenky a představy neustále rozbíhají do všech směrů. Zastavte se, zahleďte se, nechte svoje představy a myšlenky odchýlit od jedné dráhy a pokračujte dál.
 
Kurátorky / Curators: Anna Roubalová a Anna Crhová
Autorka a autor vizuálu / Video and Graphics: Jarka Straková a Jan Stuchlík
 
Hundreds of Wonders
 

/ In the late afternoon listen to hundreds of wonders from the mouth full of noise /

The exhibition presents the collaboration between Františka Benčáťová and Thea Chatrná. The softness of textiles and paper in the abstract installation does not lead the viewer in any specific direction, but rather offers all directions of interpretation - it is just a dream seen peripherally during a hurried passing through the subway, an idea that everyone can develop freely. Textiles and paper contrast with the hard and smooth materials of the subway vestibule. Despite the clear goal with which we enter the subway, our thoughts and ideas are constantly moving in all directions. Stop, look back, let your ideas and thoughts depart from one path and then move on.

Foto: Mária Jančová

Video: Jan Kvíz