Iveta Schovancová: Koktejlový večírek/Cocktail party
Vytvořeno: 7. 8. 2018 od Galerie NIKA

Iveta Schovancová: Koktejlový večírek/Cocktail party

16. 8. - 9. 9.

vernisáž 15. srpna v 19.00

Galerie NIKA, Vestibul metra B Karlovo náměstí (směr Palackého náměstí)

 

Výstavou Koktejlový večírek Iveta Schovancová vstupuje do diskuze na téma fotografie. Zabývá se limity fotografického média a jeho omezenými možnosti v zachycení reality. Aktuální instalací v Galerii Nika připomíná, že fotografie nedokáží zmrazit události. Selektivnost pozornosti fotografa, fotografického aparátu i fotografie samotné zde navíc umělkyně nově propojuje s tzv. koktejlovým efektem.

 

Vystavená fotografie demonstruje dvojí distanci: jednak samotného fotoaparátu, který zachycuje vlasec rybářského prutu pomocí teleobjektivu, ale především vlastního významu zobrazeného. Pečlivě zaostřený detail se totiž namísto niternější informace mění v neurčitou obrazovou i obsahovou abstrakci. Iveta tak na jednu stranu vyzývá k nedůvěře v úplnost výpovědi fotografie, na druhou stranu přiznává technickému obrazu prostor pro interpretace diváka.

Po skle galerie Iveta rozmisťuje popisky fotografického archivu, dokumentujícího vědecký výzkum uprostřed oceánu. Jenže stručné komentáře sepsané podle starých fotografií již ze vzrušujícího dění v lodní laboratoři neuchovaly nic než obrysy postav. Umělkyně tak neotevírá jen téma vztahu textu a obrazu, které se navzájem ilustrují pro větší srozumitelnost. Oba zde vystupují především jako pouzí zprostředkovatelé vnějšího světa, který ale nemohou nahradit ani uchovat.

Iveta Schovancová zcela zaplňuje galerii, která svým umístěním i prostorem svádí ke strohosti. Vytváří pomyslnou řeku, v níž si každý kolemjdoucí může ulovit vlastní zážitek, a evokuje atmosféru koktejlové párty, na které každého upoutá něco jiného.

 

Iveta Schovancová (*1992) studovala fotografii na UMPRUM. Nyní dokončuje studium v ateliéru nových médii II. (AVU). 

Fenomén koktejlové party je psychologické označení selektivní pozornosti ve společnosti dalších osob. Popisuje dva příbuzné jevy: v prvé řadě člověk, zapojený do rozhovoru, hodnotí tuto diskuzi jako hlasitější ve srovnání s jinými okolními zvuky. Za druhé jde o aktivaci pozornosti při zaslechnutí důležitého slova.

 

Kurátorka: Kristýna Péčová

Foto: Lenka Glisníková