Jak jsem si zamiloval oblohu
Vytvořeno: 27. 5. 2021 od Galerie NIKA

Jak jsem si zamiloval oblohu

Dominik Bek: Jak jsem si zamiloval oblohu / How I fell in love with the sky

1. 6. – 25. 6. 2021

& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu
& the gallery is open 24/7
Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí

 

Dominik Bek ve své výstavě, nazvané „Jak jsem si zamiloval oblohu, transformoval Galerii Nika na prostor pro fiktivního Zaměstnance. Živit se dokumentováním nebe, dostávat zaplaceno za celodenní dívání se do mraků, zkoumání a měření nesčetných odstínů modré, to zní jako sen. Nebo ne?

V prostoru Niky se rozprostřela obloha, každodenní pracovní plocha zmoženého Zaměstnance, do jehož soukromého života s prací snů můžeme ale nahlédnout jen díky spekulaci. Dominik si představuje, jak by se Zaměstnanec vybavil pro každodenní život: bundu by si pro pozorování podomácku ušil s množstvím kapes a úchytů, tak, aby byla pro jeho práci co nejpraktičtější. Její zašlý vzhled dává tušit osamělou a monotónní realitu, kterou se Zaměstnanec snaží dělat co nejhezčí, ale stále se to nějak nedaří…

 Když je jediným společníkem obloha, dříve nebo později přichází osamělost. Poklidná a romantická činnost se stává pastí ve chvíli, kdy uvíznete v nekonečném, každodenním a monotónním cyklu bez vyhlídky na změnu. Vyčerpání vylučuje radost, důraz na produktivitu znemožňuje vidět nesmyslnost a zbytečnost.

 

 


Kurátorky / Curated by
: Anna Roubalová a Anna Crhová

Autor a Autorka vizuálu / Video and Graphics: Jan Stuchlík a Jarka Straková 

 

 

For his exhibition entitled "How I fell in love with the sky", Dominik Bek transformed the Nika Gallery into a living space for a fictional Employee. Making a living documenting the sky, getting paid for looking at the clouds all day, exploring and measuring countless shades of blue – that sounds like a dream. But is it?

The sky, the everyday work surface of a worn-out Employee, spread out in the gallery. However, we can only speculate about the private life of the Employee with the dream job.

Dominik imagines how the Employee would equip himself for everyday life: at home, he would sew his own observation jacket with numerous pockets and handles, so that it would be as practical as possible for his work. Its faded appearance would suggest a lonely and monotonous reality, which the Employee tries to make as beautiful as possible, but without much success…

When the only companion is the sky, sooner or later loneliness arrives. Peaceful and romantic activity becomes a trap when you get stuck in an endless, everyday and monotonous cycle without any prospect of change. Exhaustion makes joy unachievable, the emphasis on productivity makes it impossible to see nonsense and futility.

Foto: Karolína Matušková

Video: Filip Kopecký