Jan Freidinger: Oceány v ohrožení!
Vytvořeno: 25. 3. 2021 od Galerie NIKA

Vytvořeno: 25. 3. 2021

Jan Freidinger: Oceány v ohrožení!
Doprovodný program k výstavě
Sanchi / Neviditelná skvrna nesmírné velikosti v Galerii NIKA

 

!ODLOŽENO!

na úterý 6. 4. 2021 v 18 hodin
Sledujte on-line: https://www.facebook.com/events/3752672521436799  

Galerie NIKA připravila k výstavě Barbory Haplové a Filipa Kominika Sanchi / neviditelná skvrna nesmírné velikosti doprovodný program. Havárie tankeru Sanchi v roce 2018, kterou výstava reflektuje, nebyla zdaleka první ani poslední událostí ohrožující oceány. Nebezpečí, která oceánům hrozí, i způsoby, jak proti nim bojovat, představí ve své přednášce Jan Freidinger z české pobočky organizace Greenpeace.

 --------------------

 6. ledna 2018 došlo ve Východočínském moři ke srážce nákladní lodi CF Crystal s tankerem Sanchi převážejícím ropný kondenzát – bezbarvou formu ropy, která snadno hoří a exploduje. A to se stalo i v případě tankeru Sanchi: při jeho výbuchu nejenže zemřela celá posádka lodi, ale také uniklo asi 113 000 tun ropného kondenzátu do moře.
Tuto bezprecedentní katastrofu, jejíž důsledky pro život a například reprodukční schopnosti mořských rostlin a živočichů v dlouhodobém měřítku stále nelze odhadnout, zkoumají Barbora Haplová a Filip Kominik z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, v projektu pro Niku, nazvaném Sanchi / neviditelná skvrna nesmírné velikosti. Ve virtuální realitě vestibulu metra na Palackého náměstí najdete tanker Sanchi. Zaposlouchat se budete moct do sonifikovaných, zvukem reprezentovaných procesů, následujících v průběhu 45 dnů po katastrofě.
Pro lidskou mysl je složité si představit komplexní jevy, probíhající v extrémně velkém, nebo naopak malém měřítku. Užitečným nástrojem tu pak může být právě jejich převod na zvukovou stopu, která v tomto případě zaznamenává ohrožení života oceánů, které je ojedinělé svým rozsahem, ale rozhodně ne jediné.
V případě, že jste mimo Prahu nebo zavření v karanténě, máte možnost podívat se na odkaz www.neviditelnaskvrna.cz.