Jan Šimsa: tahem
Vytvořeno: 12. 5. 2017 od Galerie NIKA

19. 5. - 11. 6. 2017

Vernisáž: pátek 19. 5. 2017, 19:00

Galerie NIKA, vestibul metra B Karlovo náměstí - výstup na Palackého náměstí

Galerie Nika představuje aktuální práci studenta Ateliéru filmové a televizní grafiky Jana Šimsy. Ta plynule na navazuje na autorovu bakalářskou práci tahem: Od sdělení k dekoru, v rámci které se zabýval fenoménem ručního psaní a písmomalířství. Z projektu před časem vznikla také stejnojmenná samostatná publikace, která byla nedávno oceněna třetím místem v prestižní soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2016 v kategorii Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol.

Svůj zájem o písmo autor rozvíjel v rámci stáže v Ateliéru tvorby písma a typografie pod vedením doc. ak. mal. Karla Halouna. Autor převádí fenomén kaligrafie do současnosti. Svoje soustředění na vizuální aspekt písma převádí do krajnosti, kdy se spíše, než na primární, sdělovací funkci soustřeďuje na jeho estetické kvality. Písmo pomocí intuitivních tahů štětcem abstrahuje až do podoby do plošných vzorů. Při příležitosti side-specific instalace Jana Šimsy v Galerii Nika se písmo z papíru, jako svého přirozeného média, dostává do prostoru a vede dialog s okolním prostředím, které bylo pro vznik samotné instalace svým způsobem inspirací.

V případě, že svůj zájem soustředíme na roli písma ve veřejném prostoru, ať už sdělovací, čistě vizuální, nebo výrazovou, stačí se rozhlédnout kolem sebe. V prostoru metra a jeho bezprostřední blízkosti nacházíme mnoho příkladů. Ať už jde o ručně psané informace ve výlohách obchodů, tabule restaurací, poznámky v knížkách spolucestujících na eskalátorech, nebo všudepřítomné grafitti.

Výsledný rastr, může připomínat automatickou kresbu, nebo abstraktní umění. V opozici vůči vysoce přesné a racionální práci profesionálního typografa, který pomocí vektoru za monitorem počítače hodiny modeluje tvar každého znaku abecedy, může být práce Jana Šimsy považována také za formu volného umění. Každopádně, projekt tahem vzdává nápaditým způsobem hold písmu a jeho kořenům a bude zajímavé sledovat směřování autorovy další práce.

Kurátorka: Lenore Jurkyová

 

http://www.tahem.cz/