Julie Lupačová: Dveře se zavírají // The Doors are Closing
Vytvořeno: 17. 1. 2018 od Galerie NIKA

 Julie Lupačová: Dveře se zavírají // The Doors are Closing

 

24. 1. – 18. 2. 2018

vernisáž v úterý 23. 1. v 18 hodin

 

Galerie NIKA, Vestibul metra B Karlovo náměstí (směr Palackého náměstí)

 

Prostory vestibulů a nástupišť metra mají na našich každodenních trajektoriích svébytnou polohu. Neleží tak úplně na cestě, ale ani v cíli. Nenacházejí se ani uvnitř, ani vně. Jsou jakýmsi meziprostorem, kterému se málokdy dostane významnější pozornosti. A přestože Galerie Nika obvykle nabízí při průchodu tímto místem jakousi vizuální oázu, místo krátkodobého spočinutí zraku kolemjdoucích, tentokrát jsou zde téměř veškeré vizuální vjemy eliminovány. Ztemnělá nika ustupuje do pozadí a celému prostoru nastavuje zrcadlo. Divák, který zde nachází jen svůj vlastní odraz, se stává především posluchačem.

Audiovizuální umělkyně Julie Lupačová, studentka Ateliéru filmové a televizní grafiky UMPRUM, připravila pro tuto výstavu zvukovou instalaci inspirovanou prostorem stanice Karlovo náměstí. Podobně jako v několika svých předešlých projektech pracuje autorka s reálnými ruchy, sebranými přímo na nástupištích a ve vestibulech. Autentický zvukový materiál posléze analyzuje a následně z něj vytváří zcela nový tvar na pomezí hudební skladby a ruchové kompozice, který reflektuje specifického ducha tohoto mezi-prostoru.

Zkuste chvíli poslouchat, vnímat, cítit ozvěny, které k nám doléhají z hlubin místa samého…

 

Kurátor: Matěj Forejt

 

 

 

Foto: Lenka Glisníková