Leevi Toija: Free Man / Restricted Man
Vytvořeno: 3. 2. 2021 od Galerie NIKA

Leevi Toija: Free Man / Restricted Man
online opening: 14. 1. 2021 / 19:00, na facebooku Galerie NIKA
u příležitosti zahrají BCAA system
11. 2. 2021 – 4. 3. 2021 (výstava byla původně součástí Fotograf Festivalu)
& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu
& the gallery is open 24/7
Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí 
 
Novodobý nomádský pohled na zkušenost s prostorem, který nelze označit ani jako městský, ani jako krajinný, představuje student fotografie na pražské FAMU Leevi Toija ve svém videu Free Man / Restricted Man​. Super-moderní silniční koridory, cestovní trasy, jenž kdysi umožňovaly nebývale zromantizovanou svobodu, jsou nyní okleštěny časovými limity a povinnými pauzami. Antropologická dialektika ne-místa Marca Augého se tak nutně propisuje i do samotného prožívání řidiče sedícího v korbě nákladního auta. Toijovo dílo vybízí k pochopení neznámého a nutně tematizuje způsob žití, jenž je většině z nás vzdálen. „​I been to so many different places. Almost too many. Cannot even remember where all i’ve been to. I remember this one time I was about to start a tour.“ 
 

Kurátorky / Curated by: Eva Slabá, Zuzana Dusilová,  Mariana Pecháčková

Grafika / Graphic Design: Jiří Macků

 
In his video Free Man / Restricted Man, Leevi Toija, a photography student at Prague’s FAMU, presents a modern nomadic perspective on experiences with a space that can be described as neither urban nor landscape. Supermodern road corridors, travel paths that once allowed for extraordinarily romanticised freedom, are now restricted by time limits and mandatory breaks. Marc Augé’s anthropological dialectic of the non-place is thus reflected in the experience of the driver sitting in the cabin of a truck. Toija’s work invites us to understand the unknown and explore a way of life that seems distant to most of us. “I​’ve been to so many different places. Almost too many. I can’t even remember all the places I’ve been to. I remember this one time – I was about to start a tour​.”

© video: Filip Kopecký

© foto: Karolína Matušková