Marko Čambor: Sonder
Vytvořeno: 20. 2. 2020 od Galerie NIKA

Marko Čambor: Sonder

Vernisáž: 27. 2. 2020 od 19 hodin

28. 2. 2020 – 22. 3. 2020

Galerie NIKA, Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí 

 

Projekt Marka Čambora, studenta Ateliéru architektury I UMPRUM, využívá prostor Galerie NIKA jako nástroj empatie. Vytváří vztah mezi dílem a divákem, v jehož reakci hledá popření jednodimenzionality a zdůraznění komplexity života ostatních. 

Marko Čambor svou instalací v Galerii NIKA dláždí cestu za kolektivním porozuměním. Subtilně intervenuje do veřejného prostoru a nabízí kolemjdoucím místo k pozastavení, kontemplaci a především k nalezení empatie vůči těm, které můžeme bez povšimnutí denně míjet. S oknem galerie vrstevnatě pracuje jako s nástrojem pro tvorbu vztahů mezi neznámými. Nechává v nás klíčit pocit, že nikdy nejsme sami. Jako student ateliéru Architektury 1 na UMPRUM pro Sonder vychází ze své současné a budoucí praxe architekta, kterou vnímá nejen z pozice autora budov a měst, ale především z pozice tvůrce prostoru, v jehož strukturách se odehrává veškerý náš život jím ovlivněný.

 

Kurátorky výstavy: Zuzana Dusilová, Eva Slabá, Mariana Pecháčková

Grafika: Jiří Macků

Výstava Sonder

Vernisáž výstavy

foto: © Karolína Matušková