Nikola Balberčáková: Handle with Gloves
Vytvořeno: 12. 12. 2020 od Galerie NIKA

Nikola Balberčáková: Handle with Gloves 

Online Opening:  na facebooku Galerie NIKA

8. 12. 2020 – 5. 1. 2021

Galerie NIKA, Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí 


Galerie NIKA se po karanténní odmlce vrací s výstavou Nikoly Balberčákové, studentky z Ateliéru fotografie. Online opening proběhl formou videa představující výstavu a vernissage dj setu. Galerie je nadále přistupná 24/7.

Vystavený objekt Nikoly Balberčákové studující v ateliéru Fotografie reflektuje nejen samotný proces práce s latexem jako materiálem, ale především to, jaké asociace pro autorku rozehrává. Balberčáková navazuje na svou semestrální práci, která se dotýkala aspektů přítomnosti a zároveň také možné budoucnosti: sebeidentifikace, dichotomie mezi umělým a přirozeným, a konfrontace lidského těla s pocity odcizenosti v různých společenských kontextech. Transparentnost a měkká struktura latexu nutně buduje podobnost s lidskou kůži, perleťovost a anorganický lesk ji však v okamžiku od této podobnosti vzdalují. Místo absorpce světla, které způsobuje tmavnutí pokožky, dochází k jeho odrazu a tvorbě (často ochranné a sociálně konstruované) bariéry v prostředí, jež charakterizuje glamour a každodenní cykly zápasů o moc mezi lidmi – objekt se tak stává formou otevřeného emočního dialogu.

 

Kurátorky / Curated by: Eva Slabá, Mariana Pecháčková, Zuzana Dusilová

Grafika / Graphic Design: Jiří Macků

 

The exhibited object by Nikola Balberčáková studying in the Photography Studio reflects not only the process of working with latex as a material but above all what associations it plays for her as an author. Balberčáková freely follows up on her semestrial work, which touched on aspects of the present and at the same time the possible future: self-identification, the dichotomy between artificial and natural, and the confrontation of the human body with feelings of alienation in various social contexts. The transparency and soft structure of the latex necessarily builds a resemblance to human skin, but the pearlescent and inorganic luster instantly distances it from this resemblance. Instead of absorbing light, which causes the skin to darken, it is reflected and creates (often protective and socially constructed) barrier in an environment characterized by the glamour and daily cycles of power struggles between people – the object thus becomes a form of open emotional dialogue.

 

Kurátorky: Zuzana Dusilová, Eva Slabá, Mariana Pecháčková
Grafika: Jiří Macků

© video: Filip Kopecký

© fotografie: Karolína Matušková