Odraz neviděného
Vytvořeno: 24. 6. 2021 od Galerie NIKA

Video: Filip Kopecký

Odraz neviděného

Oskar Koutný & Tomáš Račák Odraz neviděného / Reflections of the Unseen

29. 6. – 3. 9. 2021

& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu

& the gallery is open 24/7

Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí

Podívejte se na naši facebookovou událost a přijďte v úterý 29. 6. v 19 hodin do vestibulu metra na vernisáž naživo! 

 

Koncový uživatel kupuje produkt a nedumá nad tím, kdo jej vyrobil, kolik času jeho výrobou strávil nebo kolik energie k tomu spotřeboval. Dětská práce, nelegální doly s krutými pracovními podmínkami, ale třeba také kvalitní a důkladná řemeslná práce jsou v rychlosti dneška přehlíženy, důležitá je rychlá spotřeba.

Na tento fenomén ve své výstavě v Galerii Nika upozorňují Tomáš Račák a Oskar Koutný. Spokojíte se se zběžným pohledem nebo budete zkoumat procesy skryté pod povrchem?

Krásné a harmonické odlesky vody jistě uspokojí diváckou touhu po podívané. Zkoumání, jdoucí za romantický povrch, ale odhalí jejich technicky nepěkný původ…

 

Kurátorky / Curated by: Anna Crhová a Anna Roubalová

Autor a autorka vizuálu / Video and Graphics: Jan Stuchlík a Jarka Straková

 

The end user buys the product and does not know who made it, how much time was spent making it or how much energy was used. Child labor, illegal mines with harsh working conditions, but also quality and thorough craftsmanship are being overlooked at the speed of today, when what’s important is fast consumption.

This phenomenon is central to the exhibition in Nika Gallery, prepared by Tomáš Račák and Oskar Koutný. Are you satisfied with a cursory glance or will you examine the processes hidden beneath the surface?

Beautiful and harmonious reflections of the water will surely satisfy the spectator's desire for the spectacle. But exploration, going beyond a romantic surface may reveal their technically unsightly origins…

Foto: Karolína Matušková