OPEN CALL na léto 2019 pro studenty a absolventy uměleckých škol z Vysočiny
Vytvořeno: 31. 3. 2019 od Galerie NIKA

Galerie NIKA ve spolupráci se Zónou pro umění 8SMIČKA vyhlašují OPEN CALL na dva výstavní projekty v červenci a srpnu 2019 pro studenty a absolventy uměleckých škol z Vysočiny. Podmínkou vystavování v případě absolventů je, aby byl vystavující stále studentem jakékoliv vysoké či vyšší odborné školy v ČR nebo v zahraničí. 

 

Cílem letního projektu, který je doprovodným programem k výstavě Bláznem ve své vsi: Vysočina – Krabatina – Mrchovina, je navázání studentské spolupráce přesahující hranice regionů a podpora začínajících umělců. Studentům je nabízena příležitost prezentovat svou práci v Galerii NIKA, nevšedním výstavním prostoru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který se nachází ve frekventovaném vestibulu metra B Karlovo náměstí (výstup Palackého náměstí). Oválná vitrína monumentální velikosti umožňuje realizovat nové, site-specific výstavní projekty, stejně jako prezentovat práce již vzniklé. Výstavy v galerii probíhají každý měsíc a jejich realizace jsou zaštítěny dvojicí kurátorek, jejichž služby, stejně jako služby fotografa a grafiků, budou umělcům poskytnuty bezplatně.

Termíny vernisáží a výstav:

12. 7. vernisáž, 13. 7. – 11. 8. 2019

16. 8. vernisáž, 17. 8. – 15. 9. 2019   

 

Kritéria OPEN CALLU 

Seznam povinných příloh OPEN CALLU: 

1.     Vyplněný formulář žadatele
2.     CV autora/autorů
3.     Portfolio
4.     Návrh výstavní realizace formou vizualizace, kresby nebo fotografické dokumentace

 

Všechny povinné přílohy, případné dotazy a návrhy zasílejte na e-mailovou adresu galerienika@gmail.com nejpozději do 10. 5. 2019.

  

Podmínky účasti v OPEN CALLU:

1.     Vystavující musí být studentem či absolventem umělecké školy na Vysočině.
2.     V případě absolventů musí být vystavující v době podání žádosti stále studentem.
3.     Vystavující může prezentovat práci nezávisle na oboru, který studuje.
4.     Projekt by měl brát v úvahu charakter místa – tedy veřejný prostor.
5.     Přednost mají projekty, které počítají s instalačním řešením přímo pro daný prostor.
6.     Celkové náklady na realizaci a provoz výstavy nesmí překročit částku 2000 Kč, která může být vybraným vystavujícím poskytnuta na pokrytí nezbytných nákladů spojených zejména s instalací a technickým zajištěním výstavy (oproti daňovým dokladům).
7.     Služby kurátora, fotografa a grafika a náklady na ně jdou na vrub galerie a jsou poskytovány vystavujícím bezplatně. V případě, že by vystavující měl zájem spolupracovat s vlastním kurátorem, fotografem či grafikem, je to možné, ale finanční náklady s tím spojené jdou výhradně na vrub vystavujícího.
8.     Zásahy do galerijního prostoru NIKY nesmí být nevratné.
9.     Je možné použití elektřiny, projekce nebo zvukové instalace; konkrétní technické požadavky je třeba řešit individuálně s kurátory.
10.     Nedoporučujeme vystavovat nebo používat předměty neúměrně vysoké hodnoty – finanční i osobní (výstavní prostor je uzamčený, není ale nedobytný).