OPEN CALL – Performance
Vytvořeno: 12. 7. 2021 od Galerie NIKA

Pro podzim a zimu 2021/22 vyhlašuje Galerie Nika ještě jeden OPEN CALL – na performativní projekty, které budou probíhat v prostoru Niky a jeho nejbližším okolí v době mezi výstavami.

Čas pro performance bude vždy v jednom dni mezi výstavami.

(Projekty přirozeně nesmí omezovat možnosti pohybu ve vestibulu metra ani jinak prostor narušovat.)

Chcete-li v Nice svou performance představit, vyplňte do 15. srpna formulář - https://forms.gle/wfYsFYnHQFgsXi7S7 !

V případě dotazů či potíží s formulářem, jsme k dispozici na galerienika@gmail.com...

 

For the autumn and the winter of 2021/22, Galerie Nika is announcing another OPEN CALL - for performative projects that will take place in Nika's space and its surroundings in the time between exhibitions.

The time for performances will always be one day between exhibitions.

(Of course, projects must not limit the ability to move in the subway lobby or otherwise disturb the space.)

If you want to present your performance in Nika, fill out the form by August 15th - https://forms.gle/wfYsFYnHQFgsXi7S7!

In case of questions or problems with the form, we are available at galerienika@gmail.com...

Autor a Autorka vizuálu: Jan Stuchlík a Jarka Straková