Polagraph Laboratoř
Vytvořeno: 1. 9. 2021 od Galerie NIKA

Polagraph Laboratoř

Polagraph Laboratoř

7. 9. – 2. 10. 2021

 

& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu

& the gallery is open 24/7

Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí

Podívejte se na událost na facebooku a přijďte v úterý 7. 9. v 19 hodin do vestibulu metra na vernisáž!

  

V galerii Nika můžete spatřit fotografie z projektu Polagraph Laboratoř, který se věnuje českým a slovenským fotografům a fotografkám a snaží se ukázat hodnotu tuzemské fotografie. V Nice se v průběhu září postupně vystřídají čtyři autoři a autorky, aby divákům přiblížili příběhy svých prací.

 7.-12.9. Veronika Čechmánková: Datura Match 

Veronika Čechmánková v sérii Datura Match za pomoci odrazů světla na vodní hladině uprostřed noci hledá znázornění svých pocitů. Její snímek zobrazuje pomíjivý okamžik euforie a nadšení, jaký může vyvolávat třeba durman obecný.

 14.-19.9. Štěpánka Sigmundová: Archa

Fotografie Archa od Štěpánky Sigmunové, zobrazuje „expozici kurátorovanou náhodou, vzniklou v průběhu rekonstrukce Národního muzea. Tu Štěpánka od roku 2013 zaznamenávala, aby odkryla tajemství exponátů, které nachází v mnohdy bizarních situacích.
14.9. V 19 HODIN AUTORKA O SVÉ FOTOGRAFII POHOVOŘÍ A ZODPOVÍ VŠECHNY PŘÍPADNÉ DOTAZY – akce se koná jako doprovodný program festivalu Zažít město jinak.

 21.-26.9. Vojtěch Veškrna: My Air Force 

„My Air Force je soubor fotografií věcí a lidí, díky kterým létám, i když jsem zrovna nohama na zemi.Vojtěcha od dětství fascinovalo létání – a to vyústilo v sérii My Air Force, s popisnou technickou dokonalostí zaznamenávají prostředí letecké základy.

 27.9.-2.10. Radek Brousil: Studio Works

Radek Brousil převrátil vnímání pojmu fotografie. Ateliérové vybavení, které dosud stálo v pozadí a pomáhalo mu při tvorbě jeho snímků, v sérii Studio Works hraje hlavní roli a stává se nejdůležitějším prvkem jeho fotografií.

 

Kurátorky / Curators: Anna Crhová a Anna Roubalová

Autor a Autorka vizuálu / Video and Graphics: Jan Stuchlík a Jarka Straková

 

Nika gallery is currently displaying photographs from Polagraph Laboratory, which is a project dedicated to Czech and Slovak photographers and focused on highlighting the value of their work. Nika will showcase four authors, who will take turns throughout September to present the stories of their photography.

 7.-12.9. Veronika Čechmánková: Datura Match 

In the Datura Match series, Veronika Čechmánková searches for a representation of her feelings in light reflections on water surfaces in the middle of the night. Her photo depicts a fleeting moment of euphoria and enthusiasm, which can be induced, for example, by the datura plant, or jimsonweed.

 14.-19.9. Stepanka Sigmundova: Archa 

The photograph Archa (Ark) by Štěpánka Sigmunová shows an "exhibition curated by coincidence,” created during the course of the reconstruction of the National Museum. Štěpánka has been capturing the reconstruction since 2013 in order to reveal the secrets of the exhibited items, which she often found in bizarre situations.
ON THE 14th OF SEPTEMBER AT 7 PM, THE AUTHOR WILL SPEAK ABOUT HER PHOTOGRAPH AND WILL ANSWER ANY QUESTIONS – the event is taking place as an accompanying program to the Zažít Město Jinak Festival.

 21.-26.9. Vojtech Veškrna: My Air Force 

"My Air Force is a set of photographs of things and people that make me fly, even when I'm on my feet."
Since his childhood, Vojtěch has been fascinated by flying - and this interest gave rise to the My Air Force series, in which he documents the environment of airbases with descriptive technical impeccability.

 27.9.-2.10. Radek Brousil: Studio Works 

Radek Brousil upended our conception of photography. The studio equipment that is generally in the background and helps to create his images plays a major role in the Studio Works series and becomes the most important element of his photographs.

Komentovaná prohlídka výstavy Štěpánky Sigmunové 14. 9. v 19 hodin je součástí doprovodného programu festivalu Zažít město jinak.

https://zazitmestojinak.cz/ 

Video: Filip Kopecký

Foto: Mária Jančová