Posvátné všednosti / Sacred ordinariness
Vytvořeno: 24. 6. 2022 od Galerie NIKA

Julie Petrůjová: Posvátné všednosti / Sacred ordinariness

 

29. 6. - 22. 7. 2022

Vernisáž: 28. 6. 2022 od 19 hodin

Galerie NIKA, vestibul metra B, Karlovo náměstí (vstup přes Palackého náměstí)

 

Odkaz na facebookovou událost najdete ZDE.

 

Posvátné všednosti

Výstava Posvátné všednosti Julie Petrůjové věnuje pozornost místům, kudy obvykle jen zběžně procházíme, aniž bychom je doopravdy vnímali. Jde o přechodová místa, kterými neustále pulsuje pohyb a čas, ale přece jsou obestřena zvláštním bezčasím a stálostí.  Autorka zkoumá prostory stanice metra a objevuje jejich ne-všednost a zvláštnost.

Fotoaparát se stává nejen médiem zprostředkování, ale také nástrojem k ohledávání a zpřítomnění, k zachycení místa a času v jeho ne-stálosti. Pohyb metrem jako fyzický i spirituální přechodový rituál odněkud někam. Sestup dolů, výstup nahoru, čekání. Co se stane, zastavíme-li se v místech, která nejsou určena k zastavení? Lze vnímat prostor vestibulu metra i jinak než jako místo k rychlému přesunu? Eskalátory běží a nikdo na nich nestojí, mezitím přijíždí metro a zvedá se vítr. Umělkyně citlivě reaguje na prostředí metra a poukazuje, jak i my můžeme změnou úhlu pohledu proměnit zdánlivě všední v posvátné. 

 

Kurátorky: Eliška Špálová, Amálie Bulandrová, Anežka Rucká
Autoři vizuálního řešení: Pavel Kuja a Michal Tůma
Autoka fotek: Mária Jančová
Autor videa: Jan Kvíz

 

Sacred ordinariness

Julia Petrůjová's exhibition Sacred ordinariness pays attention to places where we usually only casually pass through without truly perceiving them. These are places of transition, through which movement and time are constantly pulsating, yet they are enveloped in a strange timelessness and permanence.  The author explores the spaces of the metro station and discovers their uncommonness and strangeness.

A camera becomes not only a medium of mediation, but also a tool for looking back and becoming present, for capturing place and time in its non-permanence. Moving through the subway as a physical and spiritual ritual of passage from one place to another. Going down, going up, waiting. What happens when we stop in places where one is just not supposed to simply stop?  Can the space of the subway vestibule be seen as anything other than a place to move quickly? The escalators are running and no one is standing on them, meanwhile the metro is arriving and the wind is picking up. Julie responds sensitively to the subway environment and shows how we can turn the seemingly mundane into the sacred by changing our point of view.

 

Curators: Eliška Špálová, Amálie Bulandrová, Anežka Rucká
Visual Design: Pavel Kuja a Michal Tůma
Photography: Mária Jančová
Video: Jan Kvíz

 

Foto: Mária Jančová