quid pro quo
Vytvořeno: 14. 2. 2022 od Galerie NIKA

Adéla Vavříková, Barbora Žentelová: quid pro quo

 

21. 2. – 19. 3. 2022 

 

Vernisáž se uskuteční v úterý 22. 2. 2022 od 19:00.

 
Odkaz na facebookovou událost najdete ZDE.
 
 
quid pro quo 
 
V diskusi „Peníze, nebo život? K etice financování umění zveřejněné na platformě Artalk.cz uvádí kurátorka pražské Kunsthalle Christelle Havránek, že „[v]eřejné financování, soukromé dárcovství i dobrovolnictví spočívají na principu quid pro quo – něco za něco. Obdarovaný získává finanční nebo materiální podporu, dárce zase větší zviditelnění, „kulturní kapitál“ nebo alespoň dobrý pocit, že přispěl na správnou věc.“  Subtilní, špinavý objekt visící ve vzduchu Galerie NIKA jako postapokalyptické memento i ironické blahopřání se ptá: co se stane, když vyměníme umění za klima? A společně sdílené za soukromé? Můžeme komodifikovat kritiku?

 

Instalace Adély Vavříkové a Barbory Žentelové reaguje na skutečnost, že mapa české umělecké scény se 22. 2. 2022 rozrůstá o soukromý subjekt Kunsthalle Praha, založený nadací The Pudil Family Foundation, jejíž finanční existence je spojena s fosilním průmyslem.  

 

Není pochyb, že Kunsthalle disponuje atraktivní sbírkou současného a moderního umění, a že bude přicházet s kýženými impulsy od tuzemských i zahraničních umělců*kyň. Disponuje totiž kromě sbírky a odborného kurátorského vedení také rozpočtem, který bude zřejmě výrazně přesahovat možnosti jiných obdobných institucí. A právě s tím přichází naše obavy – co vše lze od otevření Kunsthalle (nepřímo) očekávat? Je možné, že díky velkorysé „viditelnosti“ této instituce vznikne tlak na tzv. „nezávislé“ galerie, financované ze státního rozpočtu? Že jejich místa budou postupně zabírat privátní prostory? Lze otevření Kunsthalle chápat jako přímý odraz skutečnosti, že se kultura stává privatizovanou? Tedy většinově „doménou movitých a mocných“? Odchylujeme se od pojetí kultury jako obecně sdíleného statku?

 

(Nejen) současné umění je velmi těžko oddělitelné od kontextu toho, kde a kým je vystavené. Věříme, že význam uměleckého díla spoluutváří i samotná instituce, pro kterou vzniká či která jej vystavuje, tedy i jak je organizována a financována. Výstavou v Galerii NIKA se chceme (i vzhledem k jejímu statutu a umístění) zapojit do diskuse o kulturním veřejném prostoru: upozornit na skutečnost, že na institucionální uměleckou scénu vstupují entity, které je třeba kriticky reflektovat. Samotná instalace pak křehkostí svého ústředního objektu zprostředkovává napětí, které souvisí s obavou z budoucnosti a potřebou diskuse. Rozpadající se, pomalu mizící destička jako vytrácející se hodnoty; balancování na hraně; vymezování vztahů na novém hracím poli.

 

 

 Co si o etice financování umění myslíte vy? Zapojte se do diskuse ZDE.

 

 

 

Kurátorky: Amálie Bulandrová a Eliška Špálová

Autoři vizuálního řešení: Pavel Kuja a Michal Tůma
Autoka fotek: Mária Jančová
Autor videa: Jan Kvíz
 
 
 
Adéla Vavříková, Barbora Žentelová:  quid pro quo
 
Art is hardly inseparable from the exhibition context of where and when it is exhibited and who decides to put it on display. We believe that the meaning of an artwork is influenced by the institution that is either responsible for its commission, collecting or exhibiting. It is also inevitably connected to the questions of institutional organisation and finance.
 
The installation by Adéla Vavříková and Barbora Žentelová draws attention to the fact that there are new entities emerging on the contemporary art gallery scene that have to be critically reflected. The fragility of its central object mediates tension, expressing the fear of the future as well as the need for discussion. Crumbling, slowly disappearing panel reflects fading values; balancing on the edge; defining new roles and relationships on the field.
 
The exhibition quid pro quo responds to the fact that the map of the Czech art scene is expanding on 22 February 2022 by a new private institution Kunsthalle Praha founded by The Pudil Family Foundation. Since the financial existence of this institution is related to the money earned by fossil fuel, we wonder: What is the ethics in art sponsorship? What are the pros and cons of private art galleries? Join the debate via the QR code below.
 
curators: Amálie Bulandrová, Eliška Špálová