robot[nik] liberation
Vytvořeno: 27. 10. 2021 od Galerie NIKA

Štěpán Krahulec: robot[nik] liberation

2. 11. – 3. 12. 2021

& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu
& the gallery is open 24/7
Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí

 

Co kdyby se roboti, mechanické pracovní síly budoucnosti, nevyráběly ze vzácných nerostných surovin, jejichž užívání je trvale neudržitelné? Co kdyby se namísto toho pěstovaly z organických hmot? Takový robot, jakého můžete vidět v instalaci robot[nik] liberation, není bezmocným objektem, nuceným pracovat slepě pro svého pána, ale do velké míry autonomním subjektem, žijícím s člověkem v symbióze.

 

Kurátorky / Curated by: Anna Crhová a Anna Roubalová

Autor a autorka vizuálu / Video and Graphics: Jan Stuchlík a Jarka Straková

 

What if the robots, the mechanical workforce of the future, were not made of rare minerals whose use is unsustainable? What if instead they were grown from organic matter? Such a robot, as you can see in the installation of robot [nik] liberation, is not a helpless object, forced to work blindly for its master, but a largely autonomous entity living in symbiosis with humans.

Foto: Mária Jančová

Video: Jan Kvíz