Underground pt. 1
Vytvořeno: 1. 2. 2022 od Galerie NIKA

Antonín Brinda: Underground pt.1

5. 2. 15:00, sraz u Galerie Nika
 
První performance v rámci volného diptychu Antonína Brindy, věnovaného podzemní infrastruktuře a podzemním hnutím.
26. 2. na performance naváže její druhá část, underground pt. 2.
 
The first performance from a diptych prepared by Antonín Brinda, dedicated to underground infrastructure and underground movements.
The second part, underground pt. 2, will take place on Febuary 26th.
 
Kurátorky / Curated by: Anna Roubalová a Anna Crhová
 
BIO
CZ
Antonín Brinda je český umělec v současné době žijící v Praze. Pracuje v médiích performance-, urban-, walking- či body-artu. Vytváří minimalistické, konceptuální práce prostřednictvím kterých ohledává oblasti jako jsou urbanismus, dopravní infrastruktura, politická geografie nebo mezinárodní mobilita. Aby vybalancoval vážnější témata věnuje se také osobnějším performancím s prvky humoru.
Vystudoval různé umělecké a umělecko-teoretické obory v ČR a zahraničí. Vyjma umělecké činnosti je také organizátor/kurátor uměleckých událostí a festivalů.
Antonín by si přál vědět, “jak se milovat s městem.”
http://antoninbrinda.com/
 
ENG
Antonín Brinda, a Czech artist currently based in Prague, works in the fields of performance / urban / walking / body art. He creates minimalist, conceptual, long durational works exploring areas such as urbanism, transportation infrastructure, political geography, or international mobility. To balance the serious topics, he also likes to present other types of performances that are more personal and humorous.
He is a graduate from different fields of art and art theory. Apart from an artist, he is also an organizer/curator of various (performance) art events and festivals.
Antonín would like to know, “How to make love with a city”.
http://antoninbrinda.com/
 
Vizuál: Jarka Straková, Jan Stuchlík