Vendulka Prchalová: Směsi
Vytvořeno: 7. 6. 2018 od Galerie NIKA

15. 6. - 8. 7.

vernisáž 14. 6. v 19 hodin

Galerie NIKA, Vestibul metra B Karlovo náměstí (směr Palackého náměstí)

 

Doktorandka UMPRUM, Vendulka Prchalová, se rozhodla v Galerii NIKA vystavit konceptuální 3D tištěnou plastiku, jejíž forma je založená na dialogu dvou na první pohled nesouvisejících symbolů - kostky a psa. Jejich spojením vzniká významové i kompoziční napětí - jakási surreálná rozpolcenost, prapodivná až morbidně působící změť.

 

Oba dva původní elementy, z nichž výsledná plastika sestává, mají z ikonografického hlediska ve výtvarném umění mnoho významů. K jejich interpretaci je však vždy nutný celkový kontext daného výjevu a vzájemné vztahy mezi jednotlivými symboly. Pouhé provázání těchto, bez bližšího určení v zásadě indiferentních, těles, které se spolu vzájemně prolínají a prostupují, může vést v zásadě k nekonečné řadě ambivalentních interpretací, jež si však navzájem odporují. 

Ona nejasnost a také určitá tajemnost, která se za objektem skrývá, je podtržena instalačním řešením. Zářivá plastika levituje uprostřed černých mračen, které dávají vyniknout její hmotné podstatě, ale zároveň metaforicky ukrývají to, co se děje v pozadí.

Výstava Směsi je prvním výstupem výtvarné části autorčina dizertačního projektu zaměřeného na technologickou inovaci materiálů a postupů výroby forem pro skleněnou tavenou plastiku. 3D tištěný objekt, který je v Galerii NIKA zavěšen, představuje jeden z prototypů výsledných skleněných děl. 

 

 

Kurátor výstavy: Michal Vaníček

Foto: Lenka Glisníková