Vendulka Prchalová: Vere imo
Vytvořeno: 14. 6. 2017 od Galerie NIKA

Procesuální výstava umělkyně Vendulky Prchalové představuje proměnlivou instalaci založenou na dialogu a vzájemném prostupování struktur - statického a čistého skleněného reliéfu a dynamické a temné tuši. V průběhu výstavy se spolu budou tyto dva elementy konfrontovat, propojovat a utvářet struktury zcela nové a vzájemně ovlivněné.

Samotný název výstavy, tedy latinské spojení slov vere imo, je možné do češtiny přeložit různými způsoby. Slovo imo může znamenat ano, ale také dno či pravda, v závislosti na kontextu, v jakém je použito. Slovní spojení vere imo je tak možné přeložit jako skutečná pravda, ale také skutečné dno. A právě s těmito tématy pravdivé skutečnosti, zprostředkované metaforou dna, si pohrává instalace v galerii Nika.

Projekt je založený na pomalém procesu, jehož změny jsou znatelné ve větších časových intervalech.  Divák, který kolem Niky prochází několikrát denně, například z domova do práce a naopak, tak může sledovat proměny, které jiný divák znatelně nezaregistruje.

Z dělící nálevky pomalu odkapává tuš do záhybů reliéfní skleněné desky. Její prohlubně se postupně plní černou kapalinou a kapky se při dopadu částečně rozstřikují po povrchu skleněného reliéfu. V této fázi probíhá první část procesu, při které se reliéf plní a zabarvuje tekutinou a jeho skutečná forma mizí pod hladinou. Kapka tuše dopadající na hladinu zároveň rozbíjí dojem pevného materiálu, který tuš evokuje.

Po vyprázdnění nálevky začíná druhá fáze procesu, tedy děj, kdy se z tuše odpařuje voda a vzniká z ní homogenní pevná černá hmota, která částečně kopíruje reliéf dna. Vytváří zde další parazitní strukturu, jež při pohledu shora zastírá skutečnou podobu půdní skleněné struktury. Tu může divák odkrýt až ve chvíli, kdy se pokusí reliéf vidět z odvrácené spodní strany, kde je možné opět pozorovat skutečnou podobu původního čistého reliéfu.


Kurátor: Michal Vaníček