Viktor Dedek: Stránkování
Vytvořeno: 30. 11. 2017 od Galerie NIKA

Viktor Dedek: Stránkování

 

Stránkování se obrací k divákovi jako k náročnému čtenáři. Nenabízí mu jednoduchý způsob svého čtení. Vyzývá čtenáře k vlastnímu jednání – k rozluštění textů, jež jsou k němu otočeny prázdnými stranami papírů. Jejich nečitelnost dodává výstavě napětí, které ještě umocňuje skrytá potence k hravému, ale pro příběhy destrukčnímu konání. Autor nám pokládá otázku: „Jak s dílem naložíš? Staneš se čtenářem?“ A odpověď zůstává na tobě, diváku.

Do Viktorova vypravování a z něj se vynořujících postav zde navíc vstupuje nový činitel – počítač a jeho operační systém, který otevírá dveře do dalšího narativního světa. Přerod stránky z virtuálního stránkování počítačové paměti v explicitní, v naší realitě existující list papíru je zhmotněním těžko představitelné fikce. Autorovo využití tohoto principu vnímám jako formu prezentace obsahu, kterým nadále zůstává hledání vyprávění.

 

A ptám se, kolik příběhů se vejde do jednoho uměleckého díla? Zdá se, že v Galerii Nika začínají s každým novým listem, aniž by respektovaly lineární pokračování nebo úlohu hlavního hrdiny. Kde v nich ale končí život muže v klobouku? Přece i pád stránky má v sobě sentiment příběhu. 

Kurátoři: Kristýna Péčová & Michal Vaníček