OPEN CALL 2022 - VÝSLEDKY
Vytvořeno: 10. 2. 2022 od Galerie NIKA

Výsledky open callu 2022

Milé kolegyně, milí kolegové

milí a milé návštěvníci/e Galerie NIKA, 

rády bychom poděkovaly všem, kteří se přihlásili do open callu na výstavní program pro rok 2022. Veliká odezva, které se nám opět dostalo, dokazuje, že Galerie NIKA je etablovanou a vyhledávanou výstavní platformou pro student/ky napříč ateliéry a obory naší školy. 

Vzhledem k velkému množství zaslaných projektů jsme se rozhodly dát přednost těm, které přímo reagují na prostor galerie a pracují v rámci jejího (fyzického i myšlenkového) kontextu. Je nám líto, že nás čas a finanční rozpočet limituje na poměrně úzký výběr. V tomto ohledu bohužel není možné dát prostor všem.

Po důkladné diskuzi, studiu Vámi zaslaných materiálů a zohlednění všech kritérií, jsme k realizaci vybraly projekty následujících autorů, autorek a autorských dvojic:

 

Adéla Vavříková, Barbora Žentelová (Architektura, Fotografie) 

 

Marko Čambor (Architektura)

 

Paula Benčaťová (Keramika)

 

Aliaksandra Yakubouskaya  (Sochařství)

 

Julie Petrůjová (Fotografie) 

 

Anna Fiedlerová  (Sochařství)

 

Mária Jančová (Fotografie) 

 

Pavel Kolařík (Keramika)


Nikola Rácová  (Sochařství)

 

Marie Hantáková (Sochařství)

 

Margo Marharyta Pliushch (Intermédia) 

Upřímně se těšíme na spolupráci a setkání v následujícím roce a doufáme, že se s mnohými z vás se uvidíme na některé z vernisáží nebo doprovodných akcí Galerie NIKA. 

 

Amálie Bulandrová, Anežka Rucká a Eliška Špálová

 

kurátorky Galerie NIKA pro rok 2022