Zuzana Kalips: ~
Vytvořeno: 10. 4. 2019 od Galerie NIKA

Zuzana Kalips: ~

18. 4. 2019 - 18. 5. 2019

vernisáž výstavy 17. 4. od 19 hodin v Galerii NIKA 

Galerie NIKA, Vestibul metra B Karlovo náměstí (směr Palackého náměstí)

 

Projekt Zuzany Kalips je inspirován stanicí metra, jakožto místem pohybu, zvuku a rychlosti.  Site-specific instalace reaguje na vibrace vznikající v tomto prostředí a převádí je do vizuálního záznamu, čímž reflektuje daný čas a prostor.

Projekt Zuzany Kalips je úzce spjatý se samotným prostorem, ve kterém se Galerie Nika nachází. Stanice metra, jakožto místo plné rychlosti, zvuku a vibrací, které je zároveň schopné reflektovat daný čas a prostor prostřednictvím lidského pohybu. Site-specific instalace reaguje na nekonečný koloběh tohoto transportního uzlu a převádí jej prostřednictvím jednoduchého mechanického pohybu do vizuálního záznamu. Ten je s pomocí clony vytvořené z taženého skla – materiálu, který může za určitých podmínek fungovat jako filtr, přetvářen a deformován v unikátní výjev. Výsledkem je splynutí pohybu, času a místa a jejich fyzické zachycení.

 

kurátorka výstavy: Alice Vítková

grafika: Vítek Jebavý a Jiří Macků 

 

foto: Karolína Matušková