5 NESNADNÝCH KUSŮ + OTEVŘENÝ PŘÍPAD
Vytvořeno: 31. 5. 2016 od Galerie UM

Doprovodný program výstavy 5 nesnadných kusů + Otevřený případ 

Performance - Constantinos Hadzinikolaou: Lost Spring

Vytvořeno: 31. 5. 2016
Doprovodný program výstavy 5 nesnadných kusů + Otevřený případ 

Nova Melancholia - Performance Ectoplasms

Vytvořeno: 31. 5. 2016

5 NESNADNÝCH KUSŮ + OTEVŘENÝ PŘÍPAD

9. 6. – 30. 7. 2016

Galerie UM, UMPRUM v Praze

nám. J. Palacha 80, Praha 1, umprum.cz

Výstava bude otevřena od středy 8. 6  v 19 h společně s výstavou Artsemestr.
otevírací doba:
9. – 13. 6., denně 10 – 18 h
14. 6. – 30. 7., po – so 10 – 18 h
vstup zdarma


Výstava 5 NESNADNÝCH KUSŮ představuje díla Adama Chodzka, Stephana Dillemutha, Constantinose Hadzinikolaoua, Anji Kirschner a kolektivu Nova Melancholia s Dorou Economou, kteří se zabývají koncepty „pobytu za scénou“ a pohledu na druhého člověka skrze vlastní díla a skrze „hrůzu“, která možná vznik těchto děl doprovázela. Z tohoto důvodu nejde jen o vystavení těchto prací, ale také o proces jejich vzniku. Výstava proto nebude mít „vernisáž“, během níž by bylo možné zhlédnout celou ustálenou instalaci. Vystavená díla se místo toho budou v průběhu výstavy částečně setkávat a rozcházet tak, aby každé z nich přišlo na řadu v proměnlivých konfiguracích s ostatními kusy. Zkoušky, představení a promítání budou v různých intervalech proměňovat charakter galerijního prostoru ve scénu, zákulisí, auditorium a vyšetřovací místnost, aniž by se jeho funkce „snadno“ ustálila v té či oné poloze.

Část prostoru bude během trvání výstavy vyhrazena projektu OTEVŘENÝ PŘÍPAD, věnovanému dílu a vlivu originální české kostymérky, dramaturgyně, režisérky a umělkyně Ester Krumbachové (1923 - 1996), která je známá především jako stálá spolupracovnice Věry Chytilové (Sedmikrásky) a ostatních předních režisérů československé nové vlny, například Jana Němce (O slavnosti a hostech) a Jaromila Jireše (Valerie a týden divů).

Kontinuální DIY výzkumný záměr, realizovaný společně se studenty, pozvanými hosty a zainteresovanou veřejností, získá v dialogu s ostatními díly (i skrze ně) podobu série setkání, událostí a akcí, otevírajících nový pohled na impozantní filmový přínos Ester Krumbachové.

Umění Ester Krumbachové zde figuruje jako konkrétní i obecný vzor, paprsek, který vrhá světlo na skrytou a často nejasnou stránku procesu tvorby s ostatními a skrze ostatní. Následující poznámka filmového vědce Antonína J. Liehma je v tomto smyslu impulsem naznačujícím směr dalšího bádání:

[Ester Krumbachová] předjímala umělecké a výtvarné inspirace fin-de-siècle, které od té doby zaujaly celý svět. Její myšlení a zápisky (z převážné části nikdy nepublikované) se staly ideologickým zázemím a rámcem mnoha filmů. A protože nikdy neodmítala pomoci komukoli, kdo se ocitl v koncích [...], často nacházíme otisk jejího rukopisu v dílech, pod nimiž není podepsaná. Je proto mimořádně těžké určit míru jejího svým způsobem naprosto zásadního uměleckého vlivu“.

(Antonín J. Liehm, Closely Watched Films – The Czechoslovak Experience, International Arts and Science Press, New York, 1974.)

Způsob, jakým jsou projekty 5 NESNADNÝCH KUSŮ a OTEVŘENÝ PŘÍPAD postaveny do vzájemné interakce, umožňuje odhalit ne-syntetizující spřízněnost mezi invokací Sachtourisovy poezie, jak ji představují Nova Melancholia a Dora Economou v performanci Ectoplasms, záznamem břichomluvectví Aspy Stasinopoulou v dílech Aspa a Lost Spring Constantinose Hadzinikolaoua, překvapujícím nálezem ze zákulisí Pasoliniho filmu Salò v Reunion; Salò Adama Chodzka, „tvrdým zacházením“ s významy a materiály v ‘the pleasures of now’ Stephana Dillemutha a výpravou do oblasti hororového žánru ve filmu Moderation Anji Kirschner.

---

Výstava a související program jsou kurátorovány Anjou Kirschner a organizovány
Are | are-events.org ve spolupráci s UMPRUM v Praze a LUX, Londýn. Podpořeno Goethe-Institutem v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha. Speciální poděkování hotelu Emblem.

 

 

5 nesnadných kusů a otevřený případ

Doprovodný program k výstavě

Program

Performance a promítání
9. a 10. 6., 18 h: Ectoplasms (performance kolektivu Nova Melancholia)
21. 6., 18 h: Lost Spring (performance Constantinose Hadzinikolaou)
29. a 30. 7., 18 h: Moderation (promítání filmu Anji Kirschner) 

Otevřený případ (kolektivní výzkum o Ester Krumbachové)
12. 6., 14 – 18 h: Úvodní setkání a promítání filmů
13. 6., 12 – 18 h: Malé, neformální sympozium s pozvanými hosty
14. 6., 10 – 16 h: Plánování postupu společného výzkumu
30. 7., 12 – 17 h: Plánování výzkumu v zimním semestru


Číst více...

BIOGRAFIE UMĚLCŮ A VYSTAVĚNÁ DÍLA

Vystavující: Adam Chodzko, Stephan Dillemuth a studenti UMPRUM, Constantinos Hadzinikolaou, Anja Kirschner, Nova Melancholia s Dorou Economou

Kurátorka výstavy: Anja Kirschner
Spolupracující kurátoři: Zuzana Blochová, Edith Jeřábková

 

Biografie jednotlivých umělců naleznete pod odkazem Číst více...


Číst více...

Výstava a související program jsou organizovány Are | are-events.org a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.

Partneři projektu: Goethe-Institut v Praze, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, LUX, Londýn a Etna iGuzzini. Speciální poděkování hotelu Emblem.