A1.zip
Vytvořeno: 10. 1. 2019 od Galerie UM

A1.zip
Výstava absolventů Ateliéru Architektury I pod vedením Jindřicha Smetany a asistentů Pavly Grünerové a Josefa Čančíka


18. 1. – 2. 3. 2019
slavnostní otevření: čtvrtek 17. 1. od 18 hodin

Otvírací doba:
Po – So od 10 do 18 hodin
4. – 5. 2. 2019 bude z důvodu přijímacího řízení galerie uzavřena

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Vstup zdarma

 

Co spojuje absolventy Ateliéru architektury I (A1) a jak studium ovlivnilo jejich práci? Nejen historii ateliéru v letech 2000 – 2014, kdy jej vedl současný rektor prof. Jindřich Smetana spolu s asistenty Pavlou Grünerovou a Josefem Čančíkem, zachycuje výstava A1.zip.

Na základě nejrůznějších fragmentů dochovaného archivu se kolektiv autorů výstavy pokusil zprostředkovat a popsat specifičnost a charakter ateliéru. Zachycují jeho historii, jak je uchována v osobních vzpomínkách jeho absolventů a pedagogů nebo v pracích, jež v ateliéru vznikly.

„Všechny absolventy A1 jsme oslovili s žádostí o spolupráci a pokusili jsme se shromáždit co největší množství relevantních dat. Materiály a informace, které se nám podařilo získat, jsou neúplné a ne vždy zcela ověřené, nicméně mozaika, kterou vytváří, je – jak doufáme – alespoň částečně vypovídající“, uvádí autoři.

A1.zip v Galerii UM představí kolekci modelů a vizualizací školních prací bývalých studentů A1. Návštěvníci se budou moci sami přesvědčit, nakolik studium ovlivnilo další profesní vývoj jednotlivých architektů a zda se dá vypozorovat nějaké specifické pojítko v tvorbě absolventů tohoto ateliéru.  

Ne vše bylo možné zahrnout do expozice, tak je nedílnou součástí projektu i stejnojmenná doprovodná publikace, která zároveň slouží jako záchytný, pevný bod výstavy. Pracuje s informacemi, které autoři výstavy nalezli v různých záznamech, i s materiály, které jim zaslali sami absolventi. Tuto dokumentaci doplňuje dvanáct rozhovorů jak s bývalými studenty, tak pedagogy. Autoři dbali na to, aby jejich výběr byl co nejrozmanitější a co nejlépe zdokumentovali jak dobu studia v ateliéru, tak ukázali různorodost názorů, přístupů k tvorbě. Stejně jako datový archiv jsou rozhovory jen dílčím zdrojem informací a vzpomínek, jako celek ale dávají tušit, jak to tehdy skutečně bylo.

Výstava a doprovodná publikace jsou zároveň podnětem ke společnému setkávání. A tomu dopomáhá i doprovodný program. Ze společných setkání si organizátoři slibují debaty na různá témata a mnoho dalších nových informací, která se týkají nejen praxe a studia. Přesný termín jednotlivých akcí bude s předstihem anoncován na webu a sociálních sítích UMPRUM.

„Při rozbalování archivu, tedy komprimovaného digitálního souboru, může dojít v důsledku poškození dat nebo hardwaru k chybě, a tedy k selhání dekomprese. Stejně tak ani archiv Ateliéru architektury I na UMPRUM z doby, kdy jej vedl Jindřich Smetana, se nezachoval kompletní. Nezbývá tedy než začít skládat zbylé střípky, dolovat vzpomínky a pokoušet se konstruovat neostrý obraz, který by – neúplně a dočasně – zachycoval paměť tohoto místa a kolektivu. Archiv není jen jednou provždy uzavřenou sbírkou neživých reliktů a fragmentů minulé skutečnosti, ale naopak něčím nestálým a proměnlivým, na co současnost ateliéru A1 stále navazuje.“

 

Autoři výstavy: Alžběta Brůhová a Jakub Herza
Grafika: Matúš Buranovský