Absolventky
Vytvořeno: 27. 2. 2019 od Galerie UM

Absolventky
Doprovodný program k výstvě A1.zip

 

20.2. 2019 od 19 hodin v Galerii UM
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

Vstup zdarma

 

Otevřená diskuse v rámci doprovodného programu výstavy A1.zip nazvaná "Absolventky" se bude věnovat současnému postavení žen působících v architektonické profesi - mezi hosty jsme si pozvali absolventky ateliérů architektury UMPRUM. Diskuse bude moderovaná teoretičkou umění a architektury Helenou Doudovou, mimo jiné "absolventkou" stáže v Ateliéru architektury I UMPRUM.

Primárně půjde o sdílení zkušeností, know how a vytvoření networku/prostředí pro výměnu každodenních zkušeností u "kulatého stolu" v menším kruhu. Předběžná témata jsou: kariéra architektky, architektura a mateřství, genderové profesní fauly, skleněný strop, zdravá architektonická praxe apod. Jsme ale otevření i dalším tématům.

Na aktivní i pasivní účasti v diskusi jsou vítáni všichni, koho téma zajímá. Prosíme o potvrzení účasti do 25.02. na e-mail zenyvarchitekture@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------
Výstava A1.zip

Co spojuje absolventy Ateliéru architektury I (A1) a jak studium ovlivnilo jejich práci? Nejen historii ateliéru v letech 2000 – 2014 zachycuje výstava A1.zip. Na základě nejrůznějších fragmentů dochovaného archivu se kolektiv autorů výstavy pokusil zprostředkovat a popsat specifičnost a charakter ateliéru.

Více o výstavě: https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-um/a1-zip-7961

Výstavu můžete navštívit do 2. 3. 2019 v Galerii UM. Vstup zdarma.