Androgynekologie
Vytvořeno: 11. 4. 2012 od Galerie UM

Androgynekologie

/ženský a mužský model v dílech studentek Ateliéru tělového designu FAVU/


Vernisáž : 5.4.2012 v 18hodin


Výstava „Androgynekologie" představuje díla studentek Ateliéru tělového designu brněnské Fakulty výtvarných umění vzniklých během semestrálních projektů Práce s modelkou a Práce s modelem.

Ateliér tělového designu by měl být uměleckým výzkumným pracovištěm. A zkoumání tělesného člověka uměním hlavním řemeslem, který vyučuje. Má své metody a strategie, jejichž podstata spočívá také v částečném ztotožnění objektu a subjektu. Tělo je pro ateliér hlavním objektem výzkumu a zároveň je jeho nástrojem. Neopomíjíme vlastní tělo, které uměleckou práci dělá.

Dva cykly prací - Práce s modelkou a Práce s modelem -  rozvíjejí téma rozdílné objektivace a exploatace ženského a mužského těla pod rouškou umělecké tvorby. Vycházíme z klasické  historické akademické situace, kdy skupina odborníků /vzdělaných a oblečených/ pozoruje objekt /placený a nahý/. Do konce 18. stol. se v této pozici objektu nacházel převážně muž, od pol. 19. století dominuje ženský akt.
Situace, se kterou pracujeme my, je významově bohatší o ten rozměr, že v roli povolaných umělců v ateliéru vystupují pouze ženy.

Pro úkol Práce s modelkou jsme zvolily ženu mladou a krásnou, jako jsme my samy, aby modelová situace mohla nastat. Ustavila se tak skupina mladých žen, z nichž jedna měla odlišné postavení. Mladé ženy, studentky umění, mohou modelku exploatovat fyzicky i psychicky, mohou získávat její podoby, fotografie, otisky, míry, slova, úsměvy, vůně, teplo, tvary...  Mohou být pokoušeny otázkou: Nebylo by lepší stát na druhé straně?
V druhém úkolu Práce s modelem přichází místo ženy -„ jedné z nás" - muž - „jaký asi bude?". Situace se mění ve zvědavě obrannou. Je zde Element, který si vynucuje potyčku se stereotypy a zároveň neulevuje z náročnosti průzkumu vlastních pozic autorek. Je erotičnost situace nevyhnutelná?

Androgynekologie by mohla být nová společenskovědní disciplína - studium člověka člověkem. Jeden na jednoho. Bez jakéhokoli dělení na jednotlivé složky a aspekty. Bez členění na anatomii, morfologii, fyziologii, duši a tělo. Jeden takový vědec by zvládl za kariéru prostudovat tak tři, pět, deset lidí? Trochu by to připomínalo běžný život.


Lenka Klodová

Vystavují:
Kateřina Knoppová, Monika Kolářová, Kristýna Nytrová, Nina Mikušková, Zuzana Kleinerová, Sára Peková, Klára Břicháčková, Markéta Polcarová, Petra Růžičková, Hana Němečková, Barbora Trnková, Kateřina Olivová, Gabriela Zigová, Karolína Kohoutková

Ateliér tělového designu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně byl založen v roce 1998. Jeho první vedoucí byla doc. Mgr. Jana Preková. Od září 2010 ateliér vede Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D.
Pro víc informací odkazujeme:
www.ffa.vutbr.cz
www.telovydesign.cz


Výstavu zahájí kurátorka Lenka Klodová a prof. ak. arch. Jindřich Smetana, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze,  živé akce studentek a audiovizuální skupina Sitcom.