Cizí dům? Architektura českých Němců 1848 - 1891
Vytvořeno: 3. 7. 2015 od Galerie UM

Cizí dům? Architektura českých Němců 1848 - 1891

Vernisáž: čtvrtek 9. 7. 2015 od 18 h
10. 7. - 5. 9. 2015

Galerie UM
Nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno Po - So, 10 - 18 h
Vstup zdarma

Komentovaná prohlídka: úterý 4. 8. 2015 od 18 h

Již od středověku byla česká země domovem více etnik, během 19. století však v procesu rozvoje občanské a národní společnosti stanuli Češi a Němci na opačných stranách barikády. Zatímco první získávali stále významnější postavení, bojovali druzí o uchování svých pozic. Každý národ se přitom snažil o vymezení a obhájení své vlastní identity. I proto stálo umění reprezentující české Němce až donedávna mimo zájem českých historiků umění. V dějinách českého umění 19. století nebylo místo ani pro díla vytvořená v Čechách architekty pocházejícími z rakouských či německých zemí. K naprostému zapomenutí však byla odsouzena především tvorba českých Němců.
V posledních letech sílí odborný zájem o česko-německé umělce působící v Čechách za první republiky. V této době již byly obě národní společnosti od sebe oddělené a každá se ubírala svou vlastní cestou. Cílem této výstavy je upozornit spíše na společné vazby obou národů, než připomínat rozdělení. Soustředili jsme se proto na starší období, kdy proces postupné národní diferenciace teprve probíhal: od revoluce roku 1848 až po definitivní rozkol Čechů a Němců při přípravě Jubilejní výstavy roku 1891. Měla být výstavou zemskou, ale druhý z obou zemských národů se jí už neúčastnil. Zatímco v padesátých letech 19. století ještě nebylo důležité, zda projekt českého národního divadla vytvoří architekt německé národnosti, koncem století tu proti sobě stály dva znesvářené tábory.
Architektura jako umělecký obor, který se nejvíce zapojuje do tvorby veřejného prostoru, hrála ve vzájemném národnostním vymezování Čechů a Němců důležitou roli. Německou identitu měly reprezentovat zvláště budovy velmi úzce spojené s národní myšlenkou - německá národní divadla, německé spolkové domy, radnice německých měst, turnerské tělocvičny nebo luteránské kostely. I u těchto staveb bychom však našli vazby k české tvorbě, podobně jako v architektuře měst v někdejší německé jazykové oblasti

Autorka výstavy: Věra Laštovičková
Architektonické řešení: Jakub Tejkl
Realizace výstavy: Studio Griff
Grafické řešení: Toman Design
Fotografie: Jan Dočekal, Manuela Gößnitzer, Ondřej Kocourek, Kateřina Neumannová, Jaroslav Vyšín
Překlad: Stefan Bartilla
Produkce: Veronika Rollová

Výstava je součástí projektu Katedry teorie a dějin umění VŠUP „Umění, architektura, design a národní identita“, který podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI, kód DF12P01OVV041).