Dědictví. Tradice, inovace, móda
Vytvořeno: 1. 11. 2016 od Galerie UM

Dědictví. Tradice, inovace, móda

Vernisáž: úterý 8. 11. 2016 od 18 h
Výstava potrvá do: 10. 12. 2016
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin
vstup zdarma

 

Výstava Dědictví, kterou připravila Alice Klouzková, představí v Galerii UM tradiční textilní techniky Čech a Moravy a možnosti jejich využití v oděvním designu. Její projekt dokazuje, že tradiční rukodělné techniky nejsou odsouzeny k zániku, ale mohou existovat jako funkční prvek soudobého oděvního designu.

Obnovení spolupráce s lokálními výrobci je  aktuální celosvětový trend preferující tradiční výrobní postupy a produkci, která splňuje potřebu ekologického a etického přístupu k módě. Projekt „Dědictví“ podporuje regionální výrobce, ukazuje jejich příběhy, bohatou historii a cenné dovednosti. Jeho součástí je i popsání role zaniklé instituce Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV).

Výstava nemapuje tuto problematiku jen historicky. Důležitou částí je praktický výstup doktorské práce Alice Klouzkové – nová, inovativní módní kolekce oděvů s výrazným řemeslným akcentem. Prezentované oděvy vznikly ve spolupráci s lokálními výrobci, kteří jsou mistry ve svém oboru, a tradičními českými firmami s unikátním know-how předávaným po generace.

Alice Klouzková patří mezi přední osobnosti v oblasti módní tvorby své generace. Její dlouhodobé autorské téma čerpá z tradice a zabývá se převážně rukodělnými technikami. „Projekt Dědictví – disertační práce na téma reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu se slibně rýsuje jako naprosto zásadní oborový počin a velmi cenný příspěvek do profesionálního archívu Ateliéru módní tvorby. Pečlivě a původním způsobem mapuje národní identitu a inovativně ji aplikuje do současnosti”, říká k projektu MgA. Pavel Ivančic, MA – vedoucí Ateliéru módní tvorby UMPRUM.

Instalaci, kterou připravila Lenka Míková, tvoří dva hlavní prvky - látky zavěšené v prostoru a pracovní stoly. Prezentace technik zůstává vizuálně čistá, minimalistická až skoro abstraktní. Doplňují ji fotografie Tomáše Brabce (série portrétů řemeslníků a reportáží z jejich dílen) a projekce Karin Zadrick (kolekce oděvů Alice Klouzkové).

K výstavě vychází i doprovodná publikace „Dědictví. Tradice, inovace, móda“ přibližující problematiku tradičních textilních technik a jejich využití v módním designu. Na knize spolupracovala řada renomovaných odborníků včetně Lidewij Edelkoort. Z odborných textů a rozhovorů s řemeslníky se čtenář dozví o historii, samotném procesu výroby i současném využití konkrétní techniky. Součástí publikace je i bohatý obrazový doprovod – např. unikátní archivní materiály ÚLUV nebo reportáže z dílen. Knihu graficky zpracoval Adam Uchytil, který do projektu vložil osobní pohled a jedinečný přístup k tradici na níž navazuje a zároveň ji boří a každý rozhovor i text sázel s individuálním přístupem. Adam je také autorem loga projektu, jež do jednoho piktogramu krásně spojuje tři hodnoty (ruka, srdce, hlava) navazující na klíčové pojmy hnutí Arts and Crafts.

 

Autorka výstavy:  Alice Klouzková
Vizuální styl výstavy: Adam Uchytil
Architektonické zpracování výstavy: Lenka Míková
Fotografie, video: Tomáš Brabec a Karin Zadrick
Kurátorka výstavy: Andrea Březinová

 

 

 

O Alici Klouzkové
Alice Klouzková vystudovala Ateliér módní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a po studiích zde několik let působila jako asistentka ak. mal. Josefa Ťapťucha. V roce 2005 založila společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPIRACY, jež je známé hlavně tvorbou autorské pánské módy. Od roku 2014 vede Ateliér módního designu na škole současného umění Scholastika. V rámci doktorského studia na pražské VŠUP pracuje na dizertační práci Inovace a nové aplikace tradičních technologií v oděvním designu a výsledky studia prezentuje v projektu Dědictví.

Foto: Tomáš Brabec

Foto: Karin Zadrick