Esperanto
Vytvořeno: 23. 11. 2011 od Galerie UM

Výstava Ivety Pilařové na téma transformace kultury handicapu uměním, zkoumání vztahu fyzicky handicapovaných a zdravých lidí

„Nemoc je nocí života, občanstvím strastiplného druhu. S okamžikem zrození získáváme dvojí občanství, království zdravých a království nemocných. Nejraději bychom užívali jen ty první, lepší doklady, ale dříve nebo později se musí každý z nás alespoň načas hlásit jako občan toho druhého.“

 „V království nemocných se však lze jen stěží usadit bez předsudků navozených zlověstnými metaforami, jež se v jeho krajině vyskytují“.

(Susan Sontag „Nemoc jako metafora“,Mladá Fronta, Praha 1997)

Výstava Esperanto je vyústěním objevování těchto dvou království,

zkoumáním specifičnosti území nemocných a odlišností s územím zdravých.

Lidé navštěvující Galerii přicházejí z království zdravých a jsou konfrontováni s prezentací království nemocných. Galerie poskytuje oběma společný prostor pro komunikaci, naturalističnost, lidskost a určitou nadsázku. Galerie se stává prostorem, kde potřeba rozumět tělu znamená ptát se na tělo jinak, než jsme zvyklí.  Kde nemoc nechápeme pouze jako stav ne-moci se pohybovat, jak je očekáváno.

 

Výstava zkouší tvořit esenci zkušenosti fyzického handicapu a úsilí překonat sám sebe a s nemocí spolužít.  Fyzický handicap, který převrací naruby svět člověka, je téma, dovolující na poli umění jakékoliv manévry, jež se vymykají realitě.

Významy slov, které jsou hodnotami samozřejmostí zdravého člověka, jako možnost kontroly, jistoty a volby, jsou nahrazeny jiným významovým rámcem, jako doktor, pacient, pečovatel, předurčenost… 

Vstupujeme na platformu světa porušeného, hledajícího ztracenou kontinuitu své celistvosti; uvnitř znajícího jazyk, ale řeč trpělivě vyhmatávajíc.

 

 

Obrazy, které zde vystupují a naskýtají se k vidění, kladou otázky nebo úkoly:

Jak prožívá člověk sám sebe?

Jak se chce vnímat a prožívat s ostatními?

Ujasňuje si, co mu chybí? Kde a jak toho může dosáhnout?

Jaký je komunikační jazyk nebo řeč, kterým přijímá a odpovídá?

 

Problematiku technického řešení projektu komplexně zajistil kolektiv FS ČVUT pod vedením Doc.,Ing. Josefa Zichy CSc.; Ing.Karolína Macúchová, Ing.Pavel Trnka, Bc.Karel Muzika.

Projekt se rozhodli podpořit členové souboru hudebního divadla v Karlíně a taneční skupina Dance2xs, kteří přijdou zatančit na vernisáž.