Galerii UM znovu otevře výstava věnovaná Kurtovi Gebauerovi
Vytvořeno: 21. 5. 2021 od Galerie UM

 Galerii UM znovu otevře výstava věnovaná Kurtovi Gebauerovi

 

Galerie UM se znovu otvírá 9. 6. 2021 výstavou „KURTOVI / Ateliér veškerého sochařství k osmdesátkám Kurta Gebauera“.

 

Sochař Kurt Gebauer vedl Ateliér sochařství na pražské UMPRUM od roku 1990 do roku 2012. Jako pedagog proslul svým specifickým přístupem k práci. Podařilo se mu vychovat generaci úspěšných mladých sochařů. Ti pro něj připravili k jeho 80tinám výstavu v Galerii UM.

Vítejte ve světě veškerého sochařství! Vše je dovoleno a vše je možné, když to dokážete obhájit. Dílo se rodí v hlavě a při práci v rukách, ale smysl se rodí v diskusi. Socha, instalace nebo událost musí být prezentována, představena publiku, uvedena do života. Sochař patří do každé vesnice, socha do každé ulice. Studenti, kteří získávali své praktické i disputační dovednosti v letech 1990 – 2012, v nejsvobodnější době, již tato země zažila a v jednom z nejsvobodnějších ateliérů své doby, se znovu po letech setkávají a odpovídají na otázky po smyslu umělecké aktivity formou videí, dokumentačních fotografií, jasně formulovaných stanovisek i svými „dary“ – sochami k poctě svého pedagoga. Zatím poslední velkolepá sochařská série Kurta Gebauera je obklopena esencí jeho pedagogického působení.