Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole - komentovaná prohlídka
Vytvořeno: 27. 1. 2022 od Galerie UM

Vytvořeno: 27. 1. 2022

 Komentovaná prohlídka výstavy
Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole

středa 2. 2. 2022 od 18 hodin
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 
Komentovaná prohlídka výstavy vedená kurátorem Josefem Holečkem se zaměří na klíčová témata týkající se výuky architektury na Umělecko-průmyslové škole okolo roku 1900. Soustředit se bude jednak na samotnou instituci a její fungování, ale také na výuku architektury pod taktovkou Kotěrova předchůdce Friedricha Ohmanna. Pozornost bude věnována především působení Jana Kotěry na škole, včetně jeho příchodu, způsobu rozvíjení pedagogických metod i následného odchodu na AVU. V závěru se prohlídka zasoustředí na samotné studenty, kteří Kotěrovou speciální školou dekorativní architektury prošli - jak na jejich školní práce, tak na pozdější realizace.

Podmínky pro vstup do Galerie UM

Vstup do Galerie UM podléhá mimořádným hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví, podle nichž je každý návštěvník

povinen mít nasazen respirátor dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) či nanoroušku ve všech prostorách UMPRUM a dodržovat rozestupy 1,5 metru.

Skupiny nad 20 osob se musí před vstupem na výstavu prokázat:

  • Platným potvrzením o dokončeném očkování ⁠⁠–⁠⁠ od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní; nebo
  • Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů; nebo
  • Negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin u:

a) u osob do 18 let
b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní.