Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze
Vytvořeno: 22. 2. 2018 od Galerie UM

Vytvořeno: 22. 2. 2018

Knihovna.
Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze

 

Vernisáž: čtvrtek 22. 2. 2018 od 18 hodin
Výstava potrvá do: 7. 4. 2018
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin

vstup zdarma

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

7. 3. od 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy za účasti kurátorek doc. Lady Hubatové - Vackové a Pavly Pauknerové, Ph.D.

14. 3. od 18 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy za účasti kurátorek doc. Lady Hubatové - Vackové a Pavly Pauknerové, Ph.D.

20. 3. od 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy na téma Knižní tvorba Františka Muziky a edice SFM (Speciálky Františka Muziky) za účasti doc. Otakara Karlase a kurátorek doc. Lady Hubatové - Vackové a Pavly Pauknerové, Ph.D.

 

Důležité upozornění pro návštěvníky:
Každé pondělí a čtvrtek od 15.00 do 16.00 je možné vyzkoušet průchod Křišťálovým palácem prostřednictvím virtuální reality.

 

 

 

Nový výstavní projekt v Galerii UM Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na knihy – jaké v minulosti byly a jaké v budoucnu být mohou.

Hlavním zdrojem a inspirací této výstavy je knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, její bohatý fond a jedinečné svazky.  Kurátorky výstavy Lada Hubatová-Vacková a Pavla Pauknerová se pozastavují nad knihovní problematikou rozvíjejí ji prostřednictvím projektů, jež v návaznosti na výstavní záměr vznikly v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace.

 „Představujeme zde vybrané staré akvizice a publikace významné z hlediska dějin typografie a grafického designu. Pozoruhodné je například album ornamentálních předloh Grammar of Ornament Owena Jonese (1868), fotografický foliant Animal Locomotion Eadwearda Muybridge (1887), soubor bauhausovských pedagogických příruček z edice Bauhausbücher (1925–1930), nebo alba barevných dřevořezů sestavených podle předloh čínského malíře Čchi Paj-š’e a jeho žáků (1952–1956)“, upřesňuje Lada Hubatová-Vacková.  

Mimo to jsou zde zahrnuty i digitální interpretace nejen výše zmíněných knižních artefaktů, které byly v průběhu roku 2017 realizovány ve spolupráci se studenty ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace pod pedagogickým vedením Zdeňka Kvasnici, Adama Uchytila, Petra Krejzka a Lucie Jančové. Tyto projekty naznačují, jak nové technologie proměňují ustálený – analogový – způsob konstrukce knižní formy a ovlivňují způsoby čtení knih. Okruh výstupů zahrnuje práci s virtuální a rozšířenou realitou, návrhy databázových prostředí, prototypů mobilních a webových aplikací.

„Například kniha Grammar of Ornament je zpracována formou virtuální reality a nabízí procházku Křišťálovým palácem. Vychází z modelů a nákresů paláce, který sice v roce 1936 shořel, ale studenti ho pomocí nových technologií znovu vybudovali. Virtuální procházka palácem bude ve vybraných časech umožněna i návštěvníkům výstavy“, říká Pavla Pauknerová.

Pozornost je věnována také historii a klasifikaci knihovní sbírky Vysoké školy uměleckoprůmyslové a otázkám, jež digitální média otevírají na obecnější rovině knihovnických systémů.

Téma výstavy prostupuje i instalací, která připomíná knihovnu regálovým systémem a střídmou architekturou. Tvoří organizovaný celek a odkazuje také k původnímu schématu třídění fondů.

 

Výstavu doprovodí stejnojmenný katalog, který během vernisáže pokřtíme. Součástí výstavy budou též komentované prohlídky pro veřejnost. 

 

 

Kurátorky výstavy: Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová
Vystavující autoři: Barbora Beranová, Nam Do Hoai, Jakub Koubek, Jonatan Kuna, Cindy Kutíková, Hoai Le Thi, Jiří Mocek, Kryštof Novák, Jakub Novotný, Daniel Šmíra, Romana Uhříčková, Michal Veltruský
Pedagogická supervize: Petr Krejzek, Zdeněk Kvasnica, Adam Uchytil, Lucie Jančová
Odborná spolupráce: Eva Mertová, Jiřina Dejmková, Anna Rýznarová, David Svoboda
Architektura výstavy: Ondřej Čech, Monika Matějková
Grafický design: Anežka Hrubá Ciglerová
Překlad: Irma Charvátová

Foto Oskar Helcel

Komentované prohlídky s autorkami výstavy

7. 3. od 17 h - komentovaná prohlídka výstavy za účasti kurátorek doc. Lady Hubatové - Vackové a Pavly Pauknerové, Ph.D.
14. 3. od 18 h - komentovaná prohlídka výstavy za účasti kurátorek doc. Lady Hubatové - Vackové a Pavly Pauknerové, Ph.D.
20. 3. od 17 h - komentovaná prohlídka výstavy na téma Knižní tvorba Františka Muziky a edice SFM (Speciálky Františka Muziky) za účasti doc. Otakara Karlase a kurátorek doc. Lady Hubatové - Vackové a Pavly Pauknerové, Ph.D.

Důležité upozornění pro návštěvníky:
každé pondělí a čtvrtek od 15.00 do 16.00 je možné vyzkoušet průchod Křišťálovým palácem prostřednictvím virtuální reality
 
Vstup zdarma

 

Foto © Ondřej Přibyl