Komentovaná prohlídka výstavy Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole
Vytvořeno: 24. 2. 2022 od Galerie UM

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Josefem Holečkem

Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole

2. 3. 2022 od 18 hodin

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

Komentovaná prohlídka výstavy vedená kurátorem Josefem Holečkem se zaměří na klíčová témata týkající se výuky architektury na Umělecko-průmyslové škole okolo roku 1900. Soustředit se bude jednak na samotnou instituci a její fungování, ale také na výuku architektury pod taktovkou Kotěrova předchůdce Friedricha Ohmanna. Pozornost bude věnována především působení Jana Kotěry na škole, včetně jeho příchodu, způsobu rozvíjení pedagogických metod i následného odchodu na AVU. V závěru se prohlídka zasoustředí na samotné studenty, kteří Kotěrovou speciální školou dekorativní architektury prošli - jak na jejich školní práce, tak na pozdější realizace.