Kongres animace
Vytvořeno: 24. 9. 2021 od Galerie UM

ANIMACE 70
Sedm desetiletí ateliéru animace na UMPRUM

KONGRES ANIMACE
30. 9. – 2. 10. 2021

Ateliér animace na UMPRUM slaví 70. výročí svého vzniku. Důležitým bodem v kalendáři oslav a vrcholem doprovodného programu probíhající výroční výstavy bude od čtvrtka 30. 9. do soboty 2. 10. Kongres animace. Akce nabídne sérii prezentací, debat a filmových projekcí, ale bude také prostorem pro setkání absolventů a přátel ateliéru.
Čtvrteční večerní program v kině Ponrepo bude věnován filmům vytvořeným v ateliéru a diváci budou mít jedinečnou možnost vychutnat si je při projekci z původních filmových pásů. V pátek bude v prostorách Galerie UM na programu šest různorodých odborných příspěvků o historii ateliéru i českého animovaného filmu, vzpomínkové setkání aktérů filmu Prostřený stůl z roku 1993 a debata o vzdělávání v oboru animace. V sobotu pak proběhne projekce vybraných pásem z programu výstavy Animace 70 a celý program zakončí inspirační večer, na kterém vybrané osobnosti spojené s ateliérem v krátkých prezentacích představí svou práci.

vstup zdarma / registrace dopředu není nutná

Program

30.9.
18:00 kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, 110 00 Staré Město
Sedm desetiletí ateliéru animace na UMPRUM
projekce 35 mm / vstup zdarma
__________________________________________
1.10.
Galerie UM / facebook live-stream
09:00
Registrace

BLOK 1: VZPOMÍNÁNÍ
09:30 - Zahájení dopoledního bloku

09:45
Marie Barešová, Michaela Režová: ANIMACE 70 – Sedm desetiletí ateliéru animace na UMPRUM
Sedmdesátiletou historii ateliéru animace formovali dlouhodobě působící vedoucí, ovlivňovaly ji však také aktuální společensko-politická situace nebo vývoj v oblasti animačních technik a filmových technologií. Příspěvek představí výzkum dějin ateliéru animace na UMPRUM a shrne jeho nejpodstatnější zjištění.

10:45–11:00 - Přestávka na občerstvení

11:00–13:00 Blok konferenčních příspěvků (20 minut + 10 minut diskuze)

11:00
Pavel Ryška: Pitra kontra Dikobraz
Svatopluk Pitra byl čerstvým absolventem ateliéru Adolfa Hoffmeistera, když v roce 1958 přispěl do tematického čísla časopisu Květen článkem o moderní karikatuře. V úvodu si postěžoval, že jej v univerzitní knihovně „podrobili výslechu“, když si chtěl prohlédnout svazek starých čísel satirického týdeníku Simplicus – a pak už se věnoval předválečné protifašistické kresbě i fotomontáži. Zatímco zvláštní pozornost věnoval autorům kreslířských vtipů, kteří působili za železnou oponou, výtvarnou produkci týdeníku Dikobraz odbyl ukázkou komunální satiry, kterou opatřil ironickým titulkem „beze slov“ v několika světových jazycích, „aby tomu každý rozuměl“. Jedovatá poznámka mířila především na charakter kresby podřízené textu a neměla povahu ideologické polemiky. Čistě obrazový humor, který bylo možné interpretovat mnohem volnějším způsobem než ilustrované anekdoty, nicméně karikaturistům otevřel nové možnosti a v následujících letech přispěl k formování kritických pohledů na život v tehdejším Československu.

11:30
Lucie Česálková: Užitečná animace. Čs. animovaný film a reklama na přelomu 50. a 60. let
Příspěvek se zaměří na důvody využití animace v československém reklamním filmu na přelomu 50. a 60. let v kontextu vztahů mezi mediálními a reklamními institucemi a debat souvisejících s rolí spotřeby a propagace v socialistické společnosti.

12:00
Pavel Horáček: Václav Mergl – Mystérium hmoty
Představení připravované monografie věnované jednomu z nejvýznamnějších solitérů české animace, výtvarnému umělci, režisérovi a absolventovi ateliéru animace na UMPRUM Václavu Merglovi.

12:30
Veronika Hanáková: Fragmenty animace
Natáčení animovaných filmů bylo ve státněsocialistickém modu produkce v Československu rozděleno do několika studií a ateliérů, nejvýznamnější z nich byly v Praze a ve Zlíně. Počátkem normalizace přišel do vedení pražského Krátkého filmu Kamil Pixa, jehož nástup zasáhl hranou tvorbu, ovšem animovaná tvorba pokračovala v systému centrálního dohledu, ale fragmentarizované výroby. Na příkladu nuselského ateliéru Krátkého filmu v Čiklově ulici načrtnu mód produkce loutkového filmu, který se podobal spíše řemeslné dílně, ale také naznačím, jaké výzvy v Česku obnáší studium historie animace.

13.00–14:15 - Přestávka na oběd

14:15 - Zahájení odpoledního bloku

14:30
Kolem Prostřeného stolu – debata s tvůrci nad kultovním filmem z roku 1993
Film Prostřený stůl (1993) se stal prvním z řady filmových výstupů, na kterém se podíleli společně pedagogové i studenti ateliéru. Jiří Barta, tehdy čerstvě vedoucí ateliéru, chtěl spolu s asistentkou Michaelou Pavlátovou vést studentky a studenty k větší filmovosti. Jedním ze způsobů, který pro to volil, bylo společné natáčení, při němž probíhaly experimenty především s pixilací, objektovou animací či trikovým filmem. V rámci tohoto panelu proběhne vzpomínkové setkání většiny těch, kteří u toho tenkrát byli. Ať už před kamerou, nebo za ní!

15:30 - Přestávka na občerstvení

BLOK 2: VIZE
15:45
Matěj Forejt: Otázka filmovosti
Prezentace s následnou diskuzí s vedoucím ateliéru Janem Drozdou
Co to znamená, když se na uměleckoprůmyslové škole začne vyučovat filmový obor? Je to skutečně tak překvapivá situace, jak se v Praze občas říká? Anebo má takový krok své logické místo v dějinách výuky uměleckého průmyslu? A má ateliér animace z pražské umprumky i zahraniční institucionální paralely, nebo dokonce následovníky? Prezentace se zaměří na pozici filmového média v uměleckoprůmyslovém školství stejně jako na roli uměleckoprůmyslového školství ve středoevropském filmovém školství a upozorní třeba na význam Hoffmeisterova pražského ateliéru pro počátky výuky animace v sousedním Polsku. A co si z toho všeho ateliér může odnést do dalších 70 let?

16:45 - Přestávka na občerstvení

17:00
Škola, základ života!
Moderovaná diskuze nejen o současném vzdělávání v oboru animace
Vysoká škola uměleckoprůmyslová je sice první z těch, kde se dal obor animace studovat, dnes však ani v ČR není jediná. Nejen o tom, v čem se jednotlivé školy liší a v čem jsou naopak zajedno, kam své studenty směřují a jak reagují na vývoj oboru samotného, si budeme povídat s těmi, kdo ateliér animace na UMPRUM sami absolvovali, ale dnes udávají směr výuky na jiných školách.

18:15
Křest nového webu ateliéru animace UMPRUM

19:00
Afterparty
_________________________________________
02.10.
10:00–17:30
Projekce vybraných pásem z výstavy ANIMACE 70
Vstávat a cvičit!, Ů: 50/60, 70 bez 80, Před koncem tisíciletí, Divoká nultá, Učedníci vandráka Čárlího, Čerstvě sklizeno, Od vrátnice po půdu

17:30
Po škole – Prezentace vybraných osobností spojených s ateliérem animace na UMPRUM
Co dnes dělají? Kam se posunuli? Zůstali v oboru? Přijďte se inspirovat ve formátu
10 minutových prezentací.
__________________________________________
ANIMACE 70
Sedm desetiletí ateliéru animace na UMPRUM
2. 9. –⁠ 10. 10. 2021
Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
#animace70
IG FB @animaceumprum
www.animaceumprum.cz
Zobrazit míň