Kovářovi žáci
Vytvořeno: 6. 3. 2012 od Galerie UM

Tisková zpráva

KOVÁŘOVI ŽÁCI

Historie zlínské VŠUP 1959-2011


vernisáž výstavy:    čtvrtek 23.2.2012 v 18 hodin
termín:                     od 24.2. do 31.3. 2012
kurátorka:                Lucie Šmardová

Výstava „Kovářovi žáci" s podtitulem „historie zlínské VŠUP 1959-2011" navazuje na loňskou výstavu „Momenty a momentky", která proběhla ve zlínské galerii Photogether při příležitosti stěhování dvou ateliérů designu do Prahy. Etapa fungování detašovaných ateliérů VŠUP skončila a nedávno uzavřená historie vybízí k hledání stop, které škola, její absolventi a pedagogové za více než půlstoletí svého působení zanechali a zanechávají. Katedra výjimečná svou návazností na Školu umění, jež ve městě fungovala v rámci firmy Baťa už od roku 1939, prošla za uplynulých padesát dva let mnoha proměnami. Zde se průmyslový design začlenil mezi ostatní vysokoškolské disciplíny uměleckého druhu a z designu strojů a nástrojů dospěl až do podoby autorského, konceptuálního designu na hranici volného umění, od designu chápaného jako služba společnosti a prostředek pro budování světlých zítřků až ke kriticky zaměřenému designu reagující na svět reklamy, konzumu, řešící otázky ekologie.

Cílem výstavy je představit prostřednictvím prací absolventů a rozhovory s pedagogy historii školy, naznačit myšlenkový i formální posun, který se v rámci designu a jeho výuky za poslední půlstoletí udál, ukázat produkci školy pod třicetiletým vedením Zdeňka Kováře, později jeho žáků Pavla Škarky, Ivana Linharta a Františka Buriana. Protože v každém období existoval alespoň jeden vedoucí pedagog, absolvent Katedry tvarování strojů a nástrojů vedené Zdeňkem Kovářem, lze přeneseně, s časovým odstupem a nadhledem považovat všechny absolventy za „Kovářovy žáky".

Výchozím bodem instalace se stala výstava „Zdeněk Kovář a jeho žáci", která proběhla ve Valdštejnské jízdárně na podzim roku 1987. Jednalo o první a do dnes poslední přehlídku, kterou se Katedra tvarování strojů a nástrojů samostatně prezentovala v Praze. Zdeněk Kovář slavil sedmdesátiny a v rámci jubilea byla připomínána minulost školy, její návaznost na výuku Vincence Makovského ve Škole umění, přítomnost skrz práce tehdejších absolventů a v dobových článcích a v recenzích byla vykreslována budoucnost školy v ještě zářivějších barvách. Částečným remakem této přehlídky dojde k prolnutí všech tří časových rovin v jeden moment. Snahou výstavy je poukázat na počátky průmyslového designu, jeho spjatost s dobovým sochařstvím. Představena bude školní i současná tvorba více než dvoustovky absolventů zlínské VŠUP. Oslavný duch předešlé prezentace ani chronologické řazení nejsou důležité.

 


Číst více...