Myslet město - Mezi kontrolou a laissez-faire
Vytvořeno: 10. 6. 2013 od Galerie UM

Výstavní projekt je zaměřen na výzkum současných přístupů k městskému plánování, které se pohybují mezi snahami o důslednou kontrolu vývoje města a spontánním, neřízeným laissez-faire. Transformace deseti světových měst jsou nahlíženy prizmatem pěti hlavních témat týkajících se možnosti město řídit, způsobu jeho organizace, měřítka, formy zásahů a plánování z hlediska času.

 

V rámci těchto témat jsou za pomoci příkladů z konkrétních měst představeny zdánlivě protichůdné přístupy, které však mezi sebou v reálných situacích spojují poměrně komplexní vazby. Zvolená města nejsou jediným případem, jak daná témata uvést, a většina z nich spadá do více než jedné tematické kategorie. Některá byla vybrána proto, že byla první svého druhu v implementaci nových metod či způsobů spolupráce, na jiných lze daný přístup lépe akcentovat. Záměrem projektu není srovnávat mezi sebou dvojici měst v rámci jednoho tématu ani vyvodit z vývoje těchto měst bezprostřední důsledky, ale názorně představit důležité aspekty současného městského plánování. Projekt se zaměřuje na témata podstatná pro evropská města, nicméně zahrnuje i světová, pokud je možné představit na nich dané téma názorněji. V případě některých měst je mapována aktuální situace - její zhodnocení je však bez časového odstupu velice obtížné.

 

 


Číst více...

Myslet město - Mezi kontrolou a laissez-faire