OLGA KARLÍKOVÁ / Slyšené krajiny
Vytvořeno: 25. 10. 2012 od Galerie UM

Olga Karlíková, Slyšené krajiny.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2012 v 18 hodin v Galerii VŠUP, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1. Výstava bude otevřena ve dnech 26. 10. - 1. 12. 2012 (pondělí - sobota, 10 - 18 hodin).

 

Olga Karlíková patří mezi významné absolventy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Studovala v letech 1945 - 1948 v ateliéru textilního výtvarnictví u prof. Antonína Kybala. Zde se seznámila i s mladšími kolegy, se Zdeňkem Seydlem, Čestmírem Kafkou, Jiřím Mrázkem, Olgou Čechovou, Stanislavem Podhrázským, Adrienou Šimotovou a (se svým pozdějším manželem) sochařem Jiřím Novákem. Mezi lety 1949 - 1951 významně ovlivnila styl dekorativních textilií v Čechách. Vytvářela návrhy na tapiserie, koberce pro oficiální prostory, nebo do domácností. Působila v Textilní tvorbě, podniku Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK). Ve své soustředěné práci návrhů a také tkaní tapisérií můžeme nalézt základ trpělivého lineárního zápisu ptačích zpěvů.

 

Audiovizuální instalace výstavy zprostředkovává metaforicky přírodní scenérii, kde Olga Karlíková kreslila podle zpěvu ptáků své partitury. Prostorový zvuk provází výhled do proměnlivého světla v krajině a divák může listovat virtuálním skicákem kreseb, které jsou promítané na původní stůl, kde Olga Karlíková pracovala.


Číst více...